Budget och Affärsplan för 2020 är klara. Vi bedömer att 2020 års omsättning blir 1,1 miljard kronor, med en rörelsemarginal på 4%.

Bokslutet för 2019 är signerat och klart. Koncernens omsättning blev 963 miljoner kronor, med en vinstmarginal på 5 %. Inom kort kommer vi att lägga ut Årsredovisningen 2019 här, håll till godo! 

Byggmästar’n i Skåne är, sedan 2006, placerad i UC riskklass 5. Vår riskprognos har sedan februari 2012 varit på endast 0,2 % och vi ansågs i februari 2012 vara det mest välskötta bolaget i byggbranschen, enligt UC Publikationers analyser. 2001 blev vi tilldelade ett trippel A-diplom för högsta kreditvärdighet. Det är viktigt för oss, våra kunder samt våra underentreprenörer och leverantörer att vi har och kan dokumentera sunda finanser.

 

Tillbaka

Enligt bokslutet landade vi på en årsomsättning på 963 miljoner kronor, med en vinstmarginal på 5%. 

Vår orderstock är på drygt 1,4 miljarder kronor och ser ut att ge bra marginal. En liten del av orderstocken avser 2020, men sträcker sig även in i 2021. 

Tillbaka

Den 31 augusti 2018 fick vår VD, på Malmö Rådhus, ta emot priset som Årets företagare i Skåne, 2018. Priset delas varje år ut av Företagarna Skåne, och det innebär samtidigt att man som vinnare sedan deltar i Riksfinalen i Stockholm den 19 oktober. Priset bottnar i det gedigna arbetet man har lagt ner i företaget som har lett till att Byggmästar’n i Skåne idag är en självklar spelare i regionen och fortsätter att expandera i en bransch med hård konkurrens.

Året dessförinnan 2017 blev vår VD Carin Stoeckmann och företagets grundare Christer Dahlén, utsedda till Årets Företagare i Helsingborg, av Helsingborgs Stad och Företagarna.

I december 2016 vann vi Mazars hållbarhetspris, som lyfte fram vårt långsiktiga arbete, generationsskifte och lönsamhet  (bild ovan).

Ekonomiska och finansiella mål

Tillbaka