Vår affärsplan med tillhörande budget för 2019 blev klar i december. Vi bedömer att årsomsättningen landar på 1 miljard kronor, med en rörelsemarginal på 4%.

Bokslutet för 2018 är signerat och klart. Koncernens omsättning blev 977,5 miljoner kronor, med en rörelsemarginal på 6,1 % och en vinstmarginal på 6,4 %. Läs mer i vår Årsredovisning 2018.

Byggmästar’n i Skåne är, sedan 2006, placerad i UC riskklass 5. Vår riskprognos har sedan februari 2012 varit på endast 0,2 % och vi ansågs i februari 2012 vara det mest välskötta bolaget i byggbranschen, enligt UC Publikationers analyser. 2001 blev vi tilldelade ett trippel A-diplom för högsta kreditvärdighet. Det är viktigt för oss, våra kunder samt våra underentreprenörer och leverantörer att vi har och kan dokumentera sunda finanser.

 

Tillbaka

Prognos 3 gjordes i början på oktober, enligt prognosen ligger vi på en årsomsättning på 978 miljoner kronor, med en rörelsemarginal på 3,8 %. 

Vår orderstock är på drygt 1,4 miljarder kronor och ser ut att ge bra marginal. En liten del av orderstocken avser 2019, majoriteten sträcker sig in i 2020-2021. 

Tillbaka

Den 31 augusti 2018 fick vår VD, på Malmö Rådhus, ta emot priset som Årets företagare i Skåne, 2018. Priset delas varje år ut av Företagarna Skåne, och det innebär samtidigt att man som vinnare sedan deltar i Riksfinalen i Stockholm den 19 oktober. Priset bottnar i det gedigna arbetet man har lagt ner i företaget som har lett till att Byggmästar’n i Skåne idag är en självklar spelare i regionen och fortsätter att expandera i en bransch med hård konkurrens.

Året dessförinnan 2017 blev vår VD Carin Stoeckmann och företagets grundare Christer Dahlén, utsedda till Årets Företagare i Helsingborg, av Helsingborgs Stad och Företagarna.

I december 2016 vann vi Mazars hållbarhetspris, som lyfte fram vårt långsiktiga arbete, generationsskifte och lönsamhet  (bild ovan).

Ekonomiska och finansiella mål

Tillbaka