Vår affärsplan med tillhörande budget för 2019 blev klar i december. Vi bedömer att årsomsättningen landar på 1 miljard kronor, med en rörelsemarginal på 4%.

Bokslutet för 2018 är signerat och klart. Koncernens omsättning blev 977,5 miljoner kronor, med en rörelsemarginal på 6,1 % och en vinstmarginal på 6,4 %. Läs mer i vår Årsredovisning 2018.

Byggmästar’n i Skåne är, sedan 2006, placerad i UC riskklass 5. Vår riskprognos har sedan februari 2012 varit på endast 0,2 % och vi ansågs i februari 2012 vara det mest välskötta bolaget i byggbranschen, enligt UC Publikationers analyser. 2001 blev vi tilldelade ett trippel A-diplom för högsta kreditvärdighet. Det är viktigt för oss, våra kunder samt våra underentreprenörer och leverantörer att vi har och kan dokumentera sunda finanser.

 

Tillbaka

Prognos 2 gjordes i början på juli, enligt prognosen ligger vi kvar på en årsomsättning på 1 miljard kronor, med en rörelsemarginal på 4 % i linje med vår budget.

Vår orderstock är på drygt 1,4 miljarder kronor och ser ut att ge bra marginal, vilket känns väldigt bra. En stor del av orderstocken avser 2019, men den sträcker sig även in i 2020-2022. Arbetet med att stärka lönsamheten i företaget börjar ge resultat, vilket känns otroligt skönt och roligt.

Tillbaka

Den 31 augusti 2018 fick vår VD, på Malmö Rådhus, ta emot priset som Årets företagare i Skåne, 2018. Priset delas varje år ut av Företagarna Skåne, och det innebär samtidigt att man som vinnare sedan deltar i Riksfinalen i Stockholm den 19 oktober. Priset bottnar i det gedigna arbetet man har lagt ner i företaget som har lett till att Byggmästar’n i Skåne idag är en självklar spelare i regionen och fortsätter att expandera i en bransch med hård konkurrens.

Året dessförinnan 2017 blev vår VD Carin Stoeckmann och företagets grundare Christer Dahlén, utsedda till Årets Företagare i Helsingborg, av Helsingborgs Stad och Företagarna.

I december 2016 vann vi Mazars hållbarhetspris, som lyfte fram vårt långsiktiga arbete, generationsskifte och lönsamhet  (bild ovan).

Ekonomiska och finansiella mål

Tillbaka