Vår affärsplan med tillhörande budget för 2018 blev klar i december. Vi bedömer att årsomsättningen landar på 1 miljard kronor, med en vinstmarginal på 5 %. Bokslutet för 2017 är signerat och klart. Koncernens omsättning blev 900 miljoner kronor, med en vinstmarginal på 2,3 %. Läs mer i vår Årsredovisning 2017

Byggmästar’n i Skåne är, sedan 2006, placerad i UC riskklass 5. Vår riskprognos har sedan februari 2012 varit på endast 0,2 % och vi ansågs i februari 2012 vara det mest välskötta bolaget i byggbranschen, enligt UC Publikationers analyser. 2001 blev vi tilldelade ett trippel A-diplom för högsta kreditvärdighet. Det är viktigt för oss, våra kunder samt våra underentreprenörer och leverantörer att vi har och kan dokumentera sunda finanser.

 

Tillbaka

Prognos 1 är klar! Efter första kvartalet genomfördes en första prognos för helåret 2018. Året ser riktigt bra ut, med en bedömd årsvolym i enlighet med budget på en miljard kronor, och med en rörelsemarginal på 4,5 %. I samband med det stämde vi även av vår orderstock som också ser riktigt fin ut, som ligger på runt en miljard kronor, varav 680 miljoner kronor det här året.  Nästa prognostillfälle på företagsnivå är innan sommaren tar fart.

Tillbaka

I december 2017 blev vår VD Carin Stoeckmann och företagets grundare Christer Dahlén, utsedda till Årets Företagare i Helsingborg, av Helsingborgs Stad och Företagarna.

Året dessförinnan, i december 2016 vann vi Mazars hållbarhetspris, som lyfte fram vårt långsiktiga arbete, generationsskifte och lönsamhet  (bild ovan).

Vi har även utsetts till Gasellföretag och Maratonföretag (Ahrens Rapid Growth) för tillväxt och god lönsamhet. 2011 utsågs vår VD till årets kvinnliga stjärnskott i Syd, inom tävlingen Entrepreneur of the Year. Det grundade sig bland annat på företagets utveckling och goda ekonomi.

Ekonomiska och finansiella mål

Tillbaka