Byggmästar’n i Skånes inköpsvillkor gällande inköp av tjänster och material till våra byggprojekt.
Dessa gäller för alla köp och är det lägsta kravet för att ingå ett avtal med oss.

Våra inköpsvillkor – ladda ner PDF