FAKTURERINGSADRESS & KRAV

På fakturor måste Ni följa de krav som köpet angett, med märkning, konto samt referensperson. Det måste tydligt framgå på fakturan vad som avses.

Leverantörsfakturor till oss kan skickas som pdf-faktura per e-post till byggmastarn.dkab(a)dokumentkompetens.com
(Observera: detta gäller leverantörsfakturor! Tänk på att det ska vara en faktura per e-post och fakturan måste vara sparad i pdf-format)

Fakturor kan även skickas som pappersfakturor (endast ett original, inga kopior), men då till faktureringsadressen:

BYGGMÄSTAR´N I SKÅNE AB
Box 65
832 21 FRÖSÖN

    Härmed godkänner jag att Byggmästar´n i Skåne får hantera de uppgifter jag väljer att sända in. Jag är medveten om att e-postadressen blir synlig för Byggmästar´n i Skåne, men namn och telefonuppgifter behöver jag inte fylla i, om jag inte själv önskar så. Uppgifterna får endast hanteras gällande det ämne/meddelande jag tar upp. När ärendet är hanterat ska uppgifterna tas bort.