Våra kontor

FAKTURERINGSADRESS & KRAV

Leverantörsfakturor till oss kan skickas som pdf-faktura per e-post till invoice-2493(a)s4fprogress.com

(OBSERVERA! Detta gäller leverantörsfakturor! Tänk på att det ska vara en faktura per e-post och fakturan måste vara sparad i pdf-format)

På fakturor måste Ni följa de krav som köpet angett, med märkning, konto samt referensperson. Det måste tydligt framgå på fakturan vad som avses.

  • Max filstorlek: 20 MB.
    Härmed godkänner jag att Byggmästar´n i Skåne får hantera de uppgifter jag väljer att sända in. Jag är medveten om att e-postadressen blir synlig för Byggmästar´n i Skåne, men namn och telefonuppgifter behöver jag inte fylla i, om jag inte själv önskar så. Uppgifterna får endast hanteras gällande det ämne/meddelande jag tar upp. När ärendet är hanterat ska uppgifterna tas bort.