Våra kontor

FAKTURERINGSADRESS & KRAV

Leverantörsfakturor till oss kan skickas som pdf-faktura per e-post till invoice-2493(a)s4fprogress.com

(OBSERVERA! Detta gäller leverantörsfakturor! Tänk på att det ska vara en faktura per e-post och fakturan måste vara sparad i pdf-format)

E-fakturor skickas via Inexchange, GLN-nummer 7365564635277

Eventuella påminnelser skickas till Hortensiagatan 1, 256 68  HELSINGBORG

På fakturor måste Ni följa de krav som köpet angett, med märkning, konto samt referensperson. Det måste tydligt framgå på fakturan vad som avses.

  • Max filstorlek: 20 MB.
    Härmed godkänner jag att Byggmästar´n i Skåne får hantera de uppgifter jag väljer att sända in. Jag är medveten om att e-postadressen blir synlig för Byggmästar´n i Skåne, men namn och telefonuppgifter behöver jag inte fylla i, om jag inte själv önskar så. Uppgifterna får endast hanteras gällande det ämne/meddelande jag tar upp. När ärendet är hanterat ska uppgifterna tas bort.