Den 16 november gick regeringen ut med ytterligare restriktioner, och från och med den 24 november får man högst vara åtta personer på allmän plats.  Sedan tidigare, den 27 oktober, har Folkhälsomyndigheten tillsammans med bland annat smittskyddsläkaren i Region Skåne, skärpt de allmänna råden för de som vistas i Skåne län. Beslutet gäller tills vidare.

Den snabbt ökade takten av spridningen av Covid-19 i Skåne oroar många och hela länet har drabbats. Under de senaste dagarna har antalet intagna i sjukvården ökat. För att försöka bromsa smittspridningen krävs extra åtgärder, därför har man fattat beslut om lokalt allmänna råd. De skärpta råden innebär bland annat att de som vistas i Skåne län uppmanas att undvika kollektivtrafik, avstå från att vistas i butiker och köpcentrum, inte delta i fysiska möten och undvika fysisk kontakt med andra personer än de man bor tillsammans med. Nödvändiga besök i exempelvis livsmedelsbutiker, apotek och nödvändig närkontakt, som vid exempelvis vårdbesök och medicinska undersökningar, kan göras.

På Byggmästar’n i Skåne har vi gått ut med information till våra medarbetare kring de nya råden och vad som gäller från och med den 27 oktober. Vi kommer fortsätta att arbeta som vanligt, men inga fysiska möten får hållas och de utbildningar, där det är möjligt, kommer vi att hålla digitalt. Resten ställer vi in så länge. Vi har även gått ut med vad vi förväntar oss av våra medarbetare, i linje med vad de nya råden säger, för att förhindra smittspridningen.

Ska du besöka något av våra tre kontor, eller har du ett möte inbokat med någon på Byggmästar’n i Skåne, vänligen ta kontakt med de du ska träffa och flytta mötet eller boka om det digitalt! Detta gäller tills vidare!

Läs mer om de skärpta råden här: https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2020/oktober/beslut-om-skarpta-allmanna-rad-i-skane-lan/