Vi utförde en nybyggnation av skola, förskola och idrottshall åt Malmö stad. Generalentreprenaden innefattade bland annat en stomme i mestadels betong, byggnad med sex våningar och källare samt skolgårdar på taket på både skolan och på idrottshallen med utvändiga trappor för att ta sig upp. Skolan, förskolan och idrottshallen var klar våren 2020 och hade en kontraktssumma på cirka 260 miljoner kronor.

 

 

 

KONTAKTA OSS

Ni kan kontakta oss via formuläret nedan.

    Härmed godkänner jag att Byggmästar´n i Skåne får hantera de uppgifter jag väljer att sända in. Jag är medveten om att e-postadressen blir synlig för Byggmästar´n i Skåne, men namn och telefonuppgifter behöver jag inte fylla i, om jag inte själv önskar så. Uppgifterna får endast hanteras gällande det ämne/meddelande jag tar upp. När ärendet är hanterat ska uppgifterna tas bort.