Åt Lomma kommun har vi under 2012-2013 utfört en om- och tillbyggnad av Bjärehovskolan. I generalentreprenaden ingick en renovering och tillbyggnad av bland annat matsal och kulturskola. Entreprenaden var på ungefär 12 miljoner kronor och hade en totalyta på 1300 kvadratmeter.

KONTAKTA OSS

Ni kan kontakta oss via formuläret nedan.

    Härmed godkänner jag att Byggmästar´n i Skåne får hantera de uppgifter jag väljer att sända in. Jag är medveten om att e-postadressen blir synlig för Byggmästar´n i Skåne, men namn och telefonuppgifter behöver jag inte fylla i, om jag inte själv önskar så. Uppgifterna får endast hanteras gällande det ämne/meddelande jag tar upp. När ärendet är hanterat ska uppgifterna tas bort.