Vi har byggt om och byggt till Borgvalla äldreboende åt Kärnfastigheter. Generalentreprenaden stod klart 2008 och innefattade bland annat ombyggnad av den befintliga byggnaden samt tillbyggnad i tre plan. Ombyggnadens totalyta var på 3147 kvadratmeter och tillbyggnaden omfattade 1723 kvadratmeter.

KONTAKTA OSS

Ni kan kontakta oss via formuläret nedan.

    Härmed godkänner jag att Byggmästar´n i Skåne får hantera de uppgifter jag väljer att sända in. Jag är medveten om att e-postadressen blir synlig för Byggmästar´n i Skåne, men namn och telefonuppgifter behöver jag inte fylla i, om jag inte själv önskar så. Uppgifterna får endast hanteras gällande det ämne/meddelande jag tar upp. När ärendet är hanterat ska uppgifterna tas bort.