Sedan hösten 2011 har vi utfört olika delentreprenader (ofta stomkompletteringar) av det stora projektet att bygga ett nytt affärscentrum i Hyllie, Emporia. Vår kund var Steen & Ström. Invigningen ägde rum 24 oktober 2012, men våra arbeten har fortsatt med anpassningar till ytterligare hyresgäster samt till kontorsytorna, dvs med ytterligare uppdrag.

KONTAKTA OSS

Ni kan kontakta oss via formuläret nedan.

    Härmed godkänner jag att Byggmästar´n i Skåne får hantera de uppgifter jag väljer att sända in. Jag är medveten om att e-postadressen blir synlig för Byggmästar´n i Skåne, men namn och telefonuppgifter behöver jag inte fylla i, om jag inte själv önskar så. Uppgifterna får endast hanteras gällande det ämne/meddelande jag tar upp. När ärendet är hanterat ska uppgifterna tas bort.