Under 2012-2013 byggde vi Hagstorp LSS-boende. Generalentreprenaden omfattade nybyggnation av elva lägenheter samt tillhörande personal- och gemensamhetsutrymmen. Beställare var Malmö stad, Stadsfastigheter, entreprenaden låg på ungefär 21 miljoner kronor.

KONTAKTA OSS

Ni kan kontakta oss via formuläret nedan.

    Härmed godkänner jag att Byggmästar´n i Skåne får hantera de uppgifter jag väljer att sända in. Jag är medveten om att e-postadressen blir synlig för Byggmästar´n i Skåne, men namn och telefonuppgifter behöver jag inte fylla i, om jag inte själv önskar så. Uppgifterna får endast hanteras gällande det ämne/meddelande jag tar upp. När ärendet är hanterat ska uppgifterna tas bort.