Under 2014-2016 byggde vi 60 lägenheter, samt parkeringsplats, åt Lunds kommuns fastighets AB. Totalentreprenaden låg på 79 miljoner kronor och innefattade tre huskroppar på fem våningar. Byggnaderna uppfördes som passivhus.

KONTAKTA OSS

Ni kan kontakta oss via formuläret nedan.

    Härmed godkänner jag att Byggmästar´n i Skåne får hantera de uppgifter jag väljer att sända in. Jag är medveten om att e-postadressen blir synlig för Byggmästar´n i Skåne, men namn och telefonuppgifter behöver jag inte fylla i, om jag inte själv önskar så. Uppgifterna får endast hanteras gällande det ämne/meddelande jag tar upp. När ärendet är hanterat ska uppgifterna tas bort.