Åt Kristianstad kommun ska vi utföra nybyggnationen av Hjärtebacke förskola. I projektet ingår rivning av befintlig skola samt en nybyggnation av förskola med åtta avdelningar med plats för 172 barn, storkök, lokal för daglig verksamhet och skyddsrum. Totalentreprenaden ska vara klar 2021 och har en kontraktssumma på 91 miljoner kronor. Byggnaden ska uppföras enligt miljöbyggnad silver.

KONTAKTA OSS

Ni kan kontakta oss via formuläret nedan.

    Härmed godkänner jag att Byggmästar´n i Skåne får hantera de uppgifter jag väljer att sända in. Jag är medveten om att e-postadressen blir synlig för Byggmästar´n i Skåne, men namn och telefonuppgifter behöver jag inte fylla i, om jag inte själv önskar så. Uppgifterna får endast hanteras gällande det ämne/meddelande jag tar upp. När ärendet är hanterat ska uppgifterna tas bort.