Åt Kristianstad kommun ska vi utföra nybyggnationen av Hjärtebacke förskola. I projektet ingår rivning av befintlig skola samt en nybyggnation av förskola med åtta avdelningar med plats för 172 barn, storkök, lokal för daglig verksamhet och skyddsrum. Totalentreprenaden ska vara klar 2021 och har en kontraktssumma på 91 miljoner kronor. Byggnaden ska uppföras enligt miljöbyggnad silver.