Vi har åt Ängelholms lokaler AB utfört en nybyggnation av gruppboende. I projektet ingick uppförandet av två huskroppar i två plan samt en kompletterande byggnad innehållande förråd, återvinning samt el och värmecentral. Generalentreprenaden hade en kontraktssumma på 24 miljoner kronor och var klar sommaren 2017.

KONTAKTA OSS

Ni kan kontakta oss via formuläret nedan.

    Härmed godkänner jag att Byggmästar´n i Skåne får hantera de uppgifter jag väljer att sända in. Jag är medveten om att e-postadressen blir synlig för Byggmästar´n i Skåne, men namn och telefonuppgifter behöver jag inte fylla i, om jag inte själv önskar så. Uppgifterna får endast hanteras gällande det ämne/meddelande jag tar upp. När ärendet är hanterat ska uppgifterna tas bort.