Åt Malmö stad, Stadsfastigheter ska vi utföra nybyggnationen av Källängens förskola. Förskolan ska vara på tre plan och ha plats för cirka 100 barn. Generalentreprenaden har en kontraktssumma på 56 miljoner kronor och ska vara klar december 2021.

Arkitekt: New Line Arkitekter AB