Vi har byggt tre stycken bostadshus med sammanlagt 51 lägenheter. Totalentreprenaden hade en kontraktsumma på 78 miljoner kronor. Beställaren var Helsingborgshem AB och bostadshusen var färdiga 2017. Byggnaderna är miljöcertifierade enligt Miljöbyggnad silver.

KONTAKTA OSS

Ni kan kontakta oss via formuläret nedan.

    Härmed godkänner jag att Byggmästar´n i Skåne får hantera de uppgifter jag väljer att sända in. Jag är medveten om att e-postadressen blir synlig för Byggmästar´n i Skåne, men namn och telefonuppgifter behöver jag inte fylla i, om jag inte själv önskar så. Uppgifterna får endast hanteras gällande det ämne/meddelande jag tar upp. När ärendet är hanterat ska uppgifterna tas bort.