Vi fick i uppdrag av Kärnfastigheter att bygga om, och bygga till, Kungshult vårdboende. Generalentreprenaden låg på cirka 124 miljoner kronor och innefattade bland annat en nybyggnation av 72 lägenheter för Helsingborgs vård- och omsorgsförvaltning med tillhörande administrations-, personal- och samlingslokaler. Vårdboendet stod klart hösten 2015. Ritningen är gjord av Grontmij arkitekter.

KONTAKTA OSS

Ni kan kontakta oss via formuläret nedan.

    Härmed godkänner jag att Byggmästar´n i Skåne får hantera de uppgifter jag väljer att sända in. Jag är medveten om att e-postadressen blir synlig för Byggmästar´n i Skåne, men namn och telefonuppgifter behöver jag inte fylla i, om jag inte själv önskar så. Uppgifterna får endast hanteras gällande det ämne/meddelande jag tar upp. När ärendet är hanterat ska uppgifterna tas bort.