Åt LKF AB kommer vi att utföra en nybyggnation av ett flerbostadshus med 25 lägenheter samt allmänna utrymmen som miljörum, förråd och tvättstuga. Huset har en bruttoarea på 1935 kvadratmeter och ska stå klart i slutet av 2021. Totalentreprenaden har en kontraktssumma på 37 miljoner kronor.

Bild: Kamikaze Arkitekter AB