Vi har byggt ett demensboende samt miljöhus i Munka Ljungby åt Ängelholmshem. Entreprenaden var en totalentreprenad på 34,2 miljoner kronor. Produktionen påbörjades april 2012 och demensboendet stod klart juni 2013. Entreprenaden omfattade tillhörande markarbeten, rör-, värme, luftbehandlings-, el/tele/data, sprinkler-installationer samt en om- och tillbyggnad av befintlig förrådsbyggnad med källsorteringsdepå.

KONTAKTA OSS

Ni kan kontakta oss via formuläret nedan.

    Härmed godkänner jag att Byggmästar´n i Skåne får hantera de uppgifter jag väljer att sända in. Jag är medveten om att e-postadressen blir synlig för Byggmästar´n i Skåne, men namn och telefonuppgifter behöver jag inte fylla i, om jag inte själv önskar så. Uppgifterna får endast hanteras gällande det ämne/meddelande jag tar upp. När ärendet är hanterat ska uppgifterna tas bort.