Vi har blivit tilldelade nybyggnationen av Kv. Silon 1 i  Tygelsjö. Projektet innefattar en nybyggnation av vård- och omsorgsboende och matvarubutik. Kunden är Hemsö och totalentreprenaden ska vara  klar sommaren 2022.

KONTAKTA OSS

Ni kan kontakta oss via formuläret nedan.

    Härmed godkänner jag att Byggmästar´n i Skåne får hantera de uppgifter jag väljer att sända in. Jag är medveten om att e-postadressen blir synlig för Byggmästar´n i Skåne, men namn och telefonuppgifter behöver jag inte fylla i, om jag inte själv önskar så. Uppgifterna får endast hanteras gällande det ämne/meddelande jag tar upp. När ärendet är hanterat ska uppgifterna tas bort.