Vi har blivit tilldelade nybyggnationen av Kv. Silon 1 i  Tygelsjö. Projektet innefattar en nybyggnation av vård- och omsorgsboende och matvarubutik. Kunden är Hemsö och totalentreprenaden ska vara  klar sommaren 2022.