Under 2010-2012 har vi åt Kärnfastigheter byggt om och till Pålsjöhemmet, ett äldreboende. Generalentreprenaden var på 96 miljoner och avsåg dels en nybyggnad på tre våningar inklusive källare (souterräng), dels ombyggnation av befintlig byggnad om 3 våningar inklusive källare. I del av byggnad fanns det kvar boende och skolan för barn med särskilda behov fortsatte sin verksamhet under vår produktion. Detta krävde stor försiktighet och planering under produktionstiden.

KONTAKTA OSS

Ni kan kontakta oss via formuläret nedan.

    Härmed godkänner jag att Byggmästar´n i Skåne får hantera de uppgifter jag väljer att sända in. Jag är medveten om att e-postadressen blir synlig för Byggmästar´n i Skåne, men namn och telefonuppgifter behöver jag inte fylla i, om jag inte själv önskar så. Uppgifterna får endast hanteras gällande det ämne/meddelande jag tar upp. När ärendet är hanterat ska uppgifterna tas bort.