Specialfastigheter Sverige AB har gett oss i uppdrag att utföra om- och tillbyggnaden av Råby ungdomshem i Lund. Den samordnade generalentreprenaden består av en ombyggnad på 600 kvadratmeter, samt en tillbyggnad på 600 kvadratmeter. Projektet var färdigt maj 2014.

KONTAKTA OSS

Ni kan kontakta oss via formuläret nedan.

    Härmed godkänner jag att Byggmästar´n i Skåne får hantera de uppgifter jag väljer att sända in. Jag är medveten om att e-postadressen blir synlig för Byggmästar´n i Skåne, men namn och telefonuppgifter behöver jag inte fylla i, om jag inte själv önskar så. Uppgifterna får endast hanteras gällande det ämne/meddelande jag tar upp. När ärendet är hanterat ska uppgifterna tas bort.