Under 2014-2017 byggde vi om och till Riseberga skolan i Malmö. Beställaren för projektet var Malmö stad och i projektet ingick bland annat rivning, en ombyggnation på cirka 900 kvadratmeter samt nybyggnationer på ungefär 5000 kvadratmeter. Kostnaden för generalentreprenaden låg på cirka 120 miljoner kronor.

KONTAKTA OSS

Ni kan kontakta oss via formuläret nedan.

    Härmed godkänner jag att Byggmästar´n i Skåne får hantera de uppgifter jag väljer att sända in. Jag är medveten om att e-postadressen blir synlig för Byggmästar´n i Skåne, men namn och telefonuppgifter behöver jag inte fylla i, om jag inte själv önskar så. Uppgifterna får endast hanteras gällande det ämne/meddelande jag tar upp. När ärendet är hanterat ska uppgifterna tas bort.