Vi har fått i uppdrag av Malmö stad att utföra en nybyggnation av Rörsjöskolan i Malmö. Generalentreprenaden har en kontraktsumma på 50,5 miljoner kronor och innefattar bland annat en nybyggnation i två plan med separat miljöhus och kringliggande markanläggning. Under byggtiden kommer skolverksamhet att pågå i intilliggande byggnader. Skolan ska vara klar våren 2019.

KONTAKTA OSS

Ni kan kontakta oss via formuläret nedan.

    Härmed godkänner jag att Byggmästar´n i Skåne får hantera de uppgifter jag väljer att sända in. Jag är medveten om att e-postadressen blir synlig för Byggmästar´n i Skåne, men namn och telefonuppgifter behöver jag inte fylla i, om jag inte själv önskar så. Uppgifterna får endast hanteras gällande det ämne/meddelande jag tar upp. När ärendet är hanterat ska uppgifterna tas bort.