På totalentreprenad har vi åt KKB Fastigheter AB byggt 24 lägenheter i tre stycken två-vånings hus. I entreprenaden ingick även ett uppförande av miljöhus samt byggnader för lägenhetsförråd. Nybyggnationen var klar våren 2016.

KONTAKTA OSS

Ni kan kontakta oss via formuläret nedan.

    Härmed godkänner jag att Byggmästar´n i Skåne får hantera de uppgifter jag väljer att sända in. Jag är medveten om att e-postadressen blir synlig för Byggmästar´n i Skåne, men namn och telefonuppgifter behöver jag inte fylla i, om jag inte själv önskar så. Uppgifterna får endast hanteras gällande det ämne/meddelande jag tar upp. När ärendet är hanterat ska uppgifterna tas bort.