Under 2013 blev vi färdiga med nybyggnationen av försäljningslokal, samt verkstad, för personbilssläpp. Beställare för projektet var Släpservice i Helsingborg AB. Totalentreprenaden låg på 5 miljoner kronor och hade en totalyta på 500 kvadratmeter.

KONTAKTA OSS

Ni kan kontakta oss via formuläret nedan.

    Härmed godkänner jag att Byggmästar´n i Skåne får hantera de uppgifter jag väljer att sända in. Jag är medveten om att e-postadressen blir synlig för Byggmästar´n i Skåne, men namn och telefonuppgifter behöver jag inte fylla i, om jag inte själv önskar så. Uppgifterna får endast hanteras gällande det ämne/meddelande jag tar upp. När ärendet är hanterat ska uppgifterna tas bort.