Åt Midroc ska vi dessutom utföra en nybyggnation av 13 äganderätter i Borstahusen, Landskrona på cirka 2000 kvadratmeter. Nybyggnationen omfattar rad- och parhus, samt två stycken fristående hus, i skiftande kulörer på fasadtegel, fogar, takplåt och smidesarbeten. Totalentreprenaden ska vara klar juli 2020.

För mer info se: https://boistrandbyn.se/
Bilder: Midroc Projects AB

KONTAKTA OSS

Ni kan kontakta oss via formuläret nedan.

    Härmed godkänner jag att Byggmästar´n i Skåne får hantera de uppgifter jag väljer att sända in. Jag är medveten om att e-postadressen blir synlig för Byggmästar´n i Skåne, men namn och telefonuppgifter behöver jag inte fylla i, om jag inte själv önskar så. Uppgifterna får endast hanteras gällande det ämne/meddelande jag tar upp. När ärendet är hanterat ska uppgifterna tas bort.