Tillbaka

Tiden går väldigt fort och om cirka tio veckor är det den första juli. För den som har koll på läget innebär det att man har tio veckor på sig att ha gått kursen Safe Construction Training, om man vill beträda en byggarbetsplats som samordnas av ett av Byggföretagens medlemsföretag, till exempel Byggmästar’n i Skåne. Kravet gäller för alla som ska verka på byggarbetsplatsen.

Vad är då Safe Construction Training och varför vill Byggföretagen att alla aktörer som befinner sig på en byggarbetsplats ska gå den? Safe Construction Training är en gemensam och digital säkerhetsutbildning för hela branschen. Syftet med kursen är att säkerställa en gemensam syn på säkerhetsfrågor och samtidigt ta fram en lägsta acceptabel kunskapsnivå för att få vara verksam på en byggarbetsplats, och fungerar som en säkerhetsintroduktion i företag och organisationer oavsett storlek och funktion. Safe Construction Training är en helt kostnadsfri kurs som finns tillgänglig på tio olika språk så att våra utländska aktörer också kan gå den, eller medarbetare som är mer bekväma med andra språk än svenska, och vänder sig till alla som är verksamma i branschen. När man har gått kursen får man ett intyg som lagras i ID06-kompetensdatabas. Intyget är personligt och följer med individen om den byter arbetsgivare.

Vi ser att allt fler av våra underentreprenörer, leverantörer och konsulter har gått Safe Construction Training, men än har inte alla företag bekantat sig med den digitala kursen. Vi på Byggmästar’n i Skåne vill lyfta dem som är verksamma i branschen som har gått Safe Construction Training, i våra sociala medier, i syfte att sprida informationen om Safe Construction Training vidare. Den här veckan har vi pratat med Roger Larsson på VS Vent Syd AB för att ta reda på vad han tycker om Safe Construction Training.

Vad tycker ni om kursen Safe Construction Training? 

– Safe Construction Training har ett bra upplägg, där man fick möjlighet att fundera och tänka efter. Jag gillade hela upplägget med fakta och möjlighet till reflektioner. Jag tycker att initiativet bakom Safe Construction Training är väldigt bra och jag anser även att den här formen av kurser bör ske med ett lämpligt tidsintervall, så man hela tiden påminns om risker på en byggarbetsplats, samt hur man ska bete sig för att undvika dem.  

Hur ska ni gå tillväga för att säkerställa att alla inom organisationen ska ha gått kursen?  

– Just nu är vi några stycken som har provkört kursen, och det har gått väldigt bra. Vi kommer upprätta ett schema så att vi säkerställer att all personal genomför kursen, då det finns vissa logistiska utmaningar som att personalen ska ha tillgång till dator, smart telefon eller en padda. Efter kursen är utförd registrerar vi det i företagets utbildningsliggare.

Har du någon annan kommentar till Safe Construction Training? 

– Det är viktigt att jobba med arbetsmiljön, man vill att all personal ska komma hem efter jobbet oskadda. Vi som inte är i den typ av arbetsmiljö dagligen får mer förståelse för vikten av arbetsmiljön på byggarbetsplatser, och det är tacksamt! Men det gäller att man tar kursen på allvar, att man tar god tid på sig och funderar över olika situationerna man står inför i sin vardag på byggarbetsplatserna och jobbar för att minimera riskerna.

I Safe Construction Training går man bland annat igenom de vanligaste reglerna inom säkerhet och hälsa, samtidigt som man lyfter förståelsen kring de vanligaste riskerna inom bygg- och anläggningssektorn och hur de ska förebyggas. Kursen tar även upp hur den egna personens attityder och beteenden kan påverka säkerheten för både den egna individen såväl som för hela arbetsgruppen i sig. Enklaste sättet att gå Safe Construction Training är genom att besöka Byggbranschens utbildningscenter här (www.buc.se) där man enkelt kan logga in och komma igång. Man kan antingen gå utbildningen själv eller boka den åt sina medarbetare. Så fort man har gått kursen, och fått ett godkänt testresultat, registreras och verifieras det i ID06-Kompetensdatabas, under förutsättning att man som individ ger samtycke till det. Våren 2020 tog arbetsgivarorganisationen Byggföretagen beslut om att de aktörer som vistas på byggarbetsplatser som byggarbetsmiljösamordnas av ett medlemsföretag i Byggföretagen, också måste ha gått denna utbildning och kravet träder i kraft 1 juli 2021.

Eftersom vi alla är ute efter samma sak, att ha så säkra byggarbetsplatser som möjligt, är vi tacksamma för alla som går kursen och på det sättet ökar kunskapen om säkerhet samtidigt som de förbättrar både beteende och attityder kopplade till arbetsmiljöfrågor. Tack, tillsammans skapar vi en bättre och säkrare byggbransch!

SENASTE INLÄGGET

2021-09-21

God arbetsmiljö och ett ...

2021-09-17

Kompetensförsörjning är en ...

2021-09-10

Ett av Agenda 2030’s globala mål ...

Nyhetsbrev