Tillbaka

December går mot sitt slut och det är i vanlig ordning tid att sammanfatta året, och vilket år vi har haft!

Vi rivstartade året genom att djupdyka i Agenda 2030 och dess 17 globala mål, som arbetar för att uppnå en social, miljömässig och ekonomisk hållbar värld år 2030. Agenda 2030 och hållbarhet har gått som en röd tråd genom hela året och vi presenterade hur Byggmästar’n i Skåne jobbar med varje delmål i separata blogginlägg på vår hemsida. På hösten undersökte vi hur andra aktörer i byggbranschen arbetade med hållbarhetsfrågan. Både privata och offentliga kunder jobbar idag för att främja ett hållbart samhälle, och vi vet att detta är något som kommer hänga med oss länge. Byggsektorn tog ett beslut 2018 om att bli helt fossilfri 2045, och vi har under året utvecklat vårt sätt att jobba på för att ligga i framkant och möta upp den färdplanen.

I mars genomförde vi vår årliga Byggmästardag där vi presenterade 2018 års ekonomiska resultat, vilket är företagets bästa någonsin!

På våren vann Byggmästar’n i Skåne utnämningen Sveriges Friskaste Företag 2018, en tävling som anordnas av Feelgood. Anledningen till att vi vann var vårt långsiktiga och systematiska arbetsmiljöarbete. Detta är ett pris som vi är oerhört glada för då det för oss är ett kvitto på effekten av vårt arbetsmiljöarbete. Den 15 maj utnämndes vår VD, Carin Stoeckmann, till Sveriges Byggindustriers nya ordförande. Något som vi på företaget är väldigt stolta över! Carins främsta fokus som ordförande i Sveriges Byggindustrier kommer att vara att jobba vidare med de utmaningar och stora förändringar som byggbranschen står för, så som digitalisering och hållbarhetsaspekten.

Under året har vi även pratat väldigt mycket Team Rynkeby, då vår grundare Christer Dahlén ställde upp som den äldsta deltagaren någonsin att cykla 140 mil från Helsingborg till Paris, till förmån för sjuka barn. Christer klarade sig med bravur och ställer även upp 2020, tillsammans med ytterligare en inspirerad kollega från oss. Under många år har Sveriges Byggindustrier pratat om att bygga en säkerhetspark i Sverige, en park där aktörer kan åka för att träna på säkerhet och god arbetsmiljö, kopplat till beteenden. Under hösten öppnades äntligen Säkerhetsparken på Arlanda. Vår VD och arbetsmiljöchef var där på invigningen och fler medarbetare kommer att få följa med dit till våren. Vår arbetsmiljöchef har dessutom klivit in i Säkerhetsparkens styrelse, vilket vi tycker är väldigt bra!

Digitalisering och underentreprenörkedjor var på tapeten under året och tillsammans med Entral, Fieldly och Creditsafe implementerade vi en digital och automatiserad kontroll av våra underentreprenörer. Vi är väldigt tacksamma för denna automatisering då den underlättar vårt arbete i att verka för en sund konkurrens och sunda affärer i byggbranschen. Vi vågar också påstå att vi var bland de första företagen i Sverige som fick till en sådan implementering. Utöver detta lades det ett stort fokus på programvaror som underlättar själva byggandet. Vi köpte bland annat in programmet Solibri Model Checker som är ett verktyg för samgranskning, kollisonskontroller och kvalitetssäkran. IVL, Svenska Miljöinstitutet, tog fram byggsektorns miljöberäkningsverktyg, BM, som är ett verktyg som hjälper till att räkna ut hur stor klimatpåverkan olika byggnader har och hur man genom att förändra produktionssätt och materialval kan minska byggnadens utsläpp. En av våra medarbetare klev under året in i referensgruppen för BM, och har under året varit med och tyckt till om verktyget som vi under 2020 kommer att jobba mer med internt.

Under 2019 avslutade vi en handfull projekt, bland annat Klövholmen i Rydebäck, en nybyggnation av förskola åt Punktum AB, Steglinge gård i Höganäs, en tillbyggnation av produktionslokaler, Mariahallen, en nybyggnation av två idrottshallar åt Fastighetsförvaltningen i Helsingborg och Roos park, nybyggnation av ett äldreboende i Staffanstorp. Under året fyllde vi även på vår orderstock ordentligt med bland annat bostadsprojektet Gatuhusen åt Midroc AB, en nybyggnation av 19 radhus i Borstahusen, Kv. Nyponrosen åt K-Fast Bygg Syd AB, en nybyggnation av ett flerbostadshus i 9-våningar med 64 lägenheter och Släggan i Höganäs åt Rikshem, en nybyggnation av två flerbostadshus på fem respektive sex våningar. Under året fick vi även fyra större skolor, Förslövs skola i Förslöv, en nybyggnation av skola i två plan åt Båstad kommun, Hjärtebacke förskola, en nybyggnation av förskola med åtta avdelningar och plats för 172 barn åt Kristianstad kommun och Nya Ängsdalsskola åt Öresundvision AB i Bunkeflostrand. I slutet på året blev vi tilldelade den fjärde skolan, Södra Gränstorps förskola i Trelleborg, en nybyggnation av förskola. Utöver dessa projekt fick vi även en nybyggnation av vårdcentral i Bara och en nybyggnation av lager på cirka 4 000 kvadratmeter åt Plastonor AB, bara för att nämna några. Med oss in i 2020 har vi en orderstock på cirka 1,4 miljarder kronor.

Sammanfattningsvis har det varit ett oerhört spännande, roligt och välfyllt år! Nu blickar vi framåt till nästa och passar på att tacka alla medarbetare, kunder och branschkollegor! Vi önskar ett riktigt gott 2020, vi ses och hörs!

SENASTE INLÄGGET

2024-04-10

Både Byggmästar´n i Skåne och Rehn Bygger ...

2024-04-05

Bokslutet för 2023 är signerat och klart ...

2024-03-27

Staben, koncernens overhead eller administration ...