Tillbaka

2020 års första prognos och aktuell orderstock

Även om det ibland känns som om tiden står still i dessa Coronatider så har vi redan hunnit passera första kvartalet av 2020. Med andra ord innebär det att vi också har gjort vår första prognos för helåret 2020!

Enligt prognosen ligger vi kvar på en årsomsättning på 1,1 miljard kronor med en rörelsemarginal på 3,6 %, helt i enlighet med budget. Den större delen av vår verksamhet rullar på och påverkas inte omsättningsmässigt av Corona, även om den absolut påverkars i form av leveransutmaningar och annan form av arbetsmiljöhantering med mera. Någon verksamhet har påverkats rejält även omsättningsmässigt, där efterfrågan i princip är nere på noll, just med anledning av Corona, detta är beaktat i prognosen. Vår orderstock är på drygt 1,1 miljarder kronor, där cirka 800 miljoner kommer att arbetas upp detta år. Verksamheten rullar helt enkelt på, även om det också är dags att fylla på orderstocken inför 2021-2022.

Under årets första månader har vi bland annat fått in ytterligare ett projekt i Borstahusen, nämligen Strandkorgen åt Derome Hus AB. Totalentreprenaden avser en nybyggnation av ett flerbostadshus på fyra plan, med 29 lägenheter och två lokaler.  Det ska stå klart november 2021. Vi har av Wihlborgs Fastigheter fått i uppdrag att bygga om Slagthuset i Malmö. Entreprenaden som är på cirka 25 miljoner kronor ska stå klar nu i höst.

I dessa Coronatider är vi tacksamma för att våra byggprojekt rullar på, utan alltför stora utmaningar. Det vore naivt att tro att vi inte kommer att påverkas i större grad framåt, men än är inte byggbranschen påverkad på samma sätt som till exempel hotell- och konferensbranschen eller detaljhandeln. Vi hoppas att framför allt den offentliga förvaltningen verkligen säkerställer att tänkta investeringar blir av och inte stoppas, för det skulle ytterligare sänka det svenska näringslivet och den svenska ekonomin. Vi är dock medvetna om att vissa fastighetsägare påverkats ordentligt, där hyresgäster har verksamheter som hårt drabbats av Coronaeffekter.

När begreppet pandemi kopplades till Corona började vi förstå allvaret och valde då att gå ut med en hinderanmälan till våra kunder i pågående entreprenadprojekt, där vi flaggade upp att eventuella hinder kan komma att uppstå som gör det svårt för oss att kunna leverera i tid, till exempel på grund av försenade materialleveranser, ökad sjukfrånvaro med mera, till följd av den rådande pandemin. Vår ambition är alltid att leverera rätt produkt i rätt tid och vi kommer såklart att göra allt vad vi kan för att upprätthålla detta, tillsammans med våra kunder, underentreprenörer och konsulter. Samarbetsviljan är stor och tillsammans ska vi ta oss förbi Coronatiderna.

SENASTE INLÄGGET

2023-09-28

Idag har vi haft vår årliga fysiska skyddsombudsträff ...

2023-09-27

Vi har under en längre period ...

2023-09-22

Vi har tidigare bloggat ...