Tillbaka

2023 går mot sitt slut

2023 går mot sitt slut och det har verkligen varit ett år med många utmaningar för oss, samtidigt som mycket roligt också har inträffat.

I mars firade vi 30 år, då Byggmästar´n i Skåne registrerades hos Bolagsverket 17 mars 1993. Vi hade en rejäl baluns för medarbetare med respektive, samt pensionärer och deras respektive. Det var en mycket trevlig kväll på SeaU i Helsingborg, med god mat, underhållning och dans. Firande var allt från tjugoåringar till vår äldste deltagare som skulle fylla 90 inom kort. Ett härligt gäng som varit med och utvecklat oss under 30 år!

Under våren 2023 invigde vi vårt nya klimatsmarta kontor i Landskrona, vilket skapade plats för våra medarbetare i vår entreprenadverksamhet och byggservice, som tidigare var trångbodda, både gällande kontor och personalutrymmen för hantverkarna. Nu har vi även skapat ytor för finsnickeri.

Under våren blev vårt dotterbolag Rehn Bygger certifierat inom ISO 9001, 14001 och 45001, det vill säga inom kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöledning, och är nu en del av koncernens ledningssystem. Det känns jättebra, efter ett ganska intensivt arbete i en fullskalig implementering.

Under våren fick köparna av villorna i Södra Sandby tillträde och har flyttat in. Dessvärre har vi inga nystartade projekt i egen regi på grund av marknaden just nu, men vi har förberett oss en del för att snabbt komma i gång med ytterligare projekt, i Bara, Södra Sandby och i Rydebäck. Däremot har produktionen av flerbostadshusen i Rydebäck, Bastaskäret, rullat på under året och vi har också fått sålt ytterligare ägarlägenheter där. Första tillträdena sker preliminärt i slutet på första kvartalet.

Trots den tuffa marknaden rullar produktionen på och nya projekt har trillat in. Under hösten startade vi till exempel upp Bilomsorgen på 15 miljoner kronor åt Kristianstad kommun och Parkhusen i Landskrona åt Granitor, ett bostadsprojekt på 59 miljoner kronor. Att vi är med och startar upp ett bostadsprojekt är roligt, med tanke på den låga mängden uppstarter av nya bostadsprojekt. Under slutet av året har vi även fått ett bostadsprojekt åt MKB i Malmö på 59 miljoner, som ska dra i gång efter årsskiftet.

Under året har vi fortsatt med våra utbildningsinsatser och arbetet med att öka på vår digitalisering. Under våren fick vi på plats att alla tjänstepersoner enkelt och visuellt kan bevaka om företag har skatteskulder i vår företagsdatabas, vilket underlättar enormt för våra medarbetare som framför allt jobbar med inköp eller med uppföljning av aktörer under projektens gång. Nu i höst fick vi på plats en annan viktig funktion, att automatiskt kunna ta del av om aktörerna som ska vara på våra byggen har någon form av kollektivavtal. I våras kom även den så kallade projektrapporten som behöver finns för att leva upp till bankernas finansieringsvillkor, som drog i gång nu i höstas, 27 november.

En del viktiga utbildningsområden för oss har varit ledarskap för både hantverkare och tjänstepersoner, olika arbetsmiljöutbildningar såsom säkra lyft, brandfarliga arbeten, ställningsutbildning, evakuering av nödställd i sele och nödlägesträning vid allvarlig olycka, men också utbildning inom ekonomistyrning och annat har genomförts. Under hösten lade vi extra fokus på arbetsmiljö under vår arbetsmiljövecka, som detta år hade fokus på just riskanalysprocessen från att lära av tidigare händelser och analysera risker, bedöma dem, ta fram riskbedömningar och utveckla vår arbetsmiljöplanmall samt eventuella rutiner, utbildningar och verktyg. Alla fick stanna upp och fundera över hur vi arbetar idag och om man ville komplettera med ytterligare riskbedömningar. Tack vare det kom det fram fyra önskemål om nya riskbedömningar, som vi direkt efter arbetsmiljöveckan skapade och sedan plöjt igenom i alla våra forum och lanserade i december.

Vi har sedan flera år olika forum för medarbetare för att fånga upp förbättringar i vardagen och i våra processer. I år provade vi på ett nytt forum, hantverkarforum, där vi bjöd in hantverkare från både entreprenad- och byggserviceverksamheten tillsammans med några från produktionsledningen, för att dryfta deras frågor. Det föll väl ut och vi bestämde att fortsätta med forumet 2024, och ha en träff per termin.

I flera år har vi försökt utveckla och ta fram en lämplig fordonspolicy för framtida investeringar men det har inte varit helt lätt med tanke hur svårt det är att läsa av de politiska besluten som tar sig lite olika riktningar då och då som förstör vår långsiktiga strategi. Men vi har ändå under året fortsatt strategin och ytterligare elfordon har kommit in i vår fordonspark. Vi är dock inte helt nöja med just de eldrivna lätta lastbilarna, men de fortsätter utvecklas så vi fortsätter med dem ändå.

Resultatmässigt summeras året en bit in på 2024, men vi har uppfyllt en hel del målsättningar under året, medan några har fått stryka på foten.

Nu är det dags att lägga fokus på 2024, så god fortsättning på Er, och gott nytt 2024! 

SENASTE INLÄGGET

2024-02-15

Vill du arbeta i en bransch där kreativiteten flödar? ...

2024-02-13

Det har blivit dags för semmeldagen ...

2024-02-09

Vill du arbeta i en bransch ...