Tillbaka
(Bild lånad av: Elonroad)

Elonroad: elvägen som laddar 

Det händer mycket i samhället i samband med den tekniska utvecklingen, och många nya innovativa lösningar uppfinns. Idag arbetar vi för att fasa ut den fossila energin och ersätta den med mer klimatvänliga alternativ, fossilfria sådana. Generellt sett är energikällorna i Sverige fossilfria, men inom transporterna har vi dock fortfarande en stor andel fossila bränslen och dem vill vi helt ersätta med fossilfria drivmedel. Idag blir det alltmer vanligt med eldrivna fordon, som drivs av eldrivna batterier som kan laddas upp om och om igen. Det diskuteras dock en del gällande fordonens räckvidd och batteriernas kostnad, vilket idag är en utmaning, inte minst när det kommer till de tyngre fordonen inom till exempel byggbranschen!

Men utvecklingen fortsätter och nu börjar man prata om vägar som laddar ditt fordon medan du kör. Vägen ska fungera för alla typer av fordon, personbilar som lastbilar, och det tycker vi låter intressant i och med att det sker en hel del transporter inom byggbranschen! Och en sådan väg finns faktiskt redan i Lund, där de testar med bussar! Spännande!

Hållbara transporter 

Det krävs en hel del planering i ett byggprojekt, och inte minst när det kommer till att försöka minska på antalet onödiga transporter och resor till och från våra byggarbetsplatser. Våra projektteam ska ta sig till och från bygget, likaså våra underentreprenörer, leverantörer, konsulter, med flera. Och allt större krav ställs på mer hållbara transporter, vilket vi arbetar aktivt med. Det är därför viktigt att vi tänker på våra drivmedel och hur vi kan få dem mer hållbara. Våra bilar drivs av HVO, som är ett fossilfritt drivmedel, och nu siktar vi även på en helt eldriven fordonspark. Vi har under årsskiftet 2022 och 2023 till exempel infört laddstolpar på våra utgångsplatser i Helsingborg och Landskrona, vilket är ett stort och spännande steg för oss i arbetet för en eldriven fordonspark!

Transporter inom byggbranschen 

Användningen av el som drivmedel för fordon blir alltmer populärt och vi ser även en förändring inom byggbranschen när det kommer till elanvändning. Vi har till exempel idag ellastbilar och eldrivna kranar. Elonroad är därför en väldigt spännande innovation som kan bidra till mycket i samhället, inte minst när det kommer till transporterna inom byggbranschen. Sedan kan det diskuteras om hur man får ett tyngre fordon så effektivt som möjligt med hjälp av batteri.

För det är ju så, större fordon som till exempel lastbilar, behöver större och kraftfullare batterier. Detta är enligt Elonroad själva ett problem i och med att det är dyrt och bidrar till en väldigt stor extra tyngd för fordonet. Detta i sig kan även påverka hur mycket fordonet klarar av att lasta på och dess räckvidd, och så vidare. Detta blir intressant i och med att vi inom byggbranschen behöver transportera en hel del material, och i många fall transporter som når flera ton. Kan man då i stället få mer effektiva transporter genom att ta ner på batteriet och i stället ladda fordonet på vägen. Detta skulle inte enbart bidra till miljön, utan också till effektiviteten och ekonomin!

(Bild lånad av: Elonroad)

Elonroad är en skena som är fem centimeter hög och 20 centimeter bred, som ligger ovanpå asfalten och placeras på främst större vägar och motorvägar. Skenan är sedan byggd i intervaller, där fordonets batteri automatiskt tar över vid till exempel rondeller. Elvägen förser fordonet med ström via en Pick-Up placerad under fordon. För en vanlig elbil är Pick-Up:en bara 20 millimeter hög. För en elektrisk buss eller lastbil är höjden 60 millimeter. Själva elskenan är sedan endast aktiv när ett fordon finns ovanför skenan, vilket gör att den är säker för samhälle och natur. Den robusta tekniken lämpar sig väl för tunga industriella fordon och tekniken är anpassad till att klara av smutsiga och hårda miljöer, vilket det oftast är! Skenan kan även monteras på till exempel busshållplatser, taxihållplatser, vid lager eller i hamnar.

Vi är mitt i arbetet med att skifta till fossilfria transporter i samhället och arbetet för att utöka laddinfrastrukturen är i full gång. Elvägar är enbart i startskedet, men det kan mycket väl vara starten på en viktig del i arbetet mot att fossilbränslefria drivmedel och minska transporternas negativa klimatpåverkan.

SENASTE INLÄGGET

2024-02-15

Vill du arbeta i en bransch där kreativiteten flödar? ...

2024-02-13

Det har blivit dags för semmeldagen ...

2024-02-09

Vill du arbeta i en bransch ...