Tillbaka

Den 25 september 2015 antog FN:s generalförsamling den historiska resolutionen Agenda 2030 för hållbar utveckling. Agendan innebär att alla 193 medlemsländer i FN förbundit sig att arbeta för att uppnå en socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbar värld till år 2030. Agendan innehåller 17 mål och 169 delmål, som i Sverige kallas de Globala målen. Arbetet med att ta fram de nya målen bygger på de mest omfattande globala konsultationerna som FN någonsin har gjort. Målen är universella – de gäller både höginkomst- och låginkomstländer. Enligt FN-beräkningar uppgår kostnaden för att finansiera utvecklingsmålen till den svindlande summan av ca 4 500 miljarder dollar per år, vilket är trettio gånger mer än det samlade årliga biståndet i världen. Det innebär att för att uppnå målen till år 2030 måste alla vara med och ta ansvar – stater, institutioner, privata företag, världssamfundet och det civila samhällets organisationer.

 

Arbetet med att genomföra agendan följer flera viktiga principer, bland annat att:

  • agendan är universell, vilket innebär att den riktar sig till alla världens länder, och att alla länder bär ett gemensamt ansvar för dess genomförande.
  • målen är integrerade och odelbara, det betyder att inget mål kan nås på bekostnad av ett annat – och framgång krävs inom alla områden för att målen ska kunna uppnås.

Under den internationella konferensen EAT Forum den 13 juni 2016 presenterade miljö-professorn och ledaren för Stockholm Resilience Center Johan Rockström tillsammans med den indiske miljöekonomen Pavan Sukhdev ett nytt sätt att förhålla sig till de globala målen – illustrerad som en tårta.

Högre upp kommer de sociala och så småningom de ekonomiska målen. För även om ekologin är avgörande begränsar den inte våra möjlighet till innovation, välstånd och framgång – så länge vi håller oss till klimatsmarta lösningar.

Det sjuttonde målet löper igenom tårtan, som det viktiga partnerskap och samarbete som krävs för att uppnå Agenda 2030 och de globala målen.

När det gäller Agenda 2030 skulle man också på ett enkelt sätt kunna summera det genom 5P:

  1. PEOPLE – fokus på människan
  2. PLANET – fokus på planeten
  3. PROESPERITY – välstånd
  4. PEACE – fred
  5. PARTNERSHIP – samverkan, partnerskap, samarbete

Byggmästar´n i Skåne gör insatser som påverkar de 17 globala målen i positiv riktning och vi upplever att vi äntligen, med hjälp av Agenda 2030, har fått en mer pedagogiskt framtagen målbild för alla, i att förstå och tillämpa hållbarhetsfokus i det vi gör, och i hur viktigt det är med att beakta de tre aspekterna inom miljö, ekonomi och det sociala för att skapa välstånd och ett hållbart liv för alla. Vi kommer att berätta mer om våra insatser i kommande inlägg, men tack vare vårt sedan länge integrerade och certifierade kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöledningssystem, där även affärsetik vävts in, har vi en god plattform för fortsatt utveckling och hållbarhetsarbete.

Det understa lagret, basen, är miljömässig hållbarhet. “Planeten sätter ramarna, och de är inte förhandlingsbara,” sa Johan Rockström. “Vi har åsamkat planeten stor skada och det är dags att ställa om, och det snabbt. Men det finns hopp, vi kan göra det. Som vi säger på svenska: polletten har börjat trilla ned, både hos beslutsfattare och allmänhet.”

SENASTE INLÄGGET

2024-02-15

Vill du arbeta i en bransch där kreativiteten flödar? ...

2024-02-13

Det har blivit dags för semmeldagen ...

2024-02-09

Vill du arbeta i en bransch ...