Tillbaka

AI – framtiden för smartare lokalanvändning

Lokalutveckling spelar en central roll i att skapa ett hållbart och effektivt samhälle. Genom att fokusera på att utveckla och anpassa lokala lösningar till specifika behov och förutsättningar, kan vi skapa platser som inte bara är miljövänliga utan också effektiva och ekonomiskt hållbara. När vi bygger, vare sig det handlar om bostäder, lokaler eller andra utrymmen, behöver vi i planeringsstadiet tänka på hur vi kan bygga och utveckla ytor som kan användas på ett så effektivt och hållbart sätt som möjligt. Detta speciellt när det i framtiden kommer bli allt mer viktigt att tänka på att effektivisera ytor och hållbara städer! Befolkningen växer och så gör även behovet av dessa hållbara ytor.

Projektet Campus. AI vid Örebro universitet hoppas med hjälp av Artificiell intelligens (AI) kunna analysera hur vi kan använda lokaler på ett effektivt och hållbart sätt, samtidigt som inomhusmiljön och energianvändningen förbättras. Detta gör de genom att ha placerat 4 000 sensorer runt om på Örebro universitets Campus, som samlar in data och mäter, samt visualiserar hur dessa lokaler används. Vi har tittat mer på deras hemsida för att läsa mer om vad projektet innebär!

AI är något som verkligen har tagit fart i vårt samhälle och vi märker också att användningen av AI i byggbranschen växer. Det är något som bland annat kommer effektivisera, hjälpa och säkra upp arbetet på byggarbetsplatser och hjälpa till under hela byggprocessen.

Mäter olika faktorer 

Man kan tro att sensorerna mäter personer, men de mäter andra faktorer som rörelse, ljus, temperatur och luftkvalitet. Sensorerna registrerar varje gång någon går in i ett gemensamt utrymme, hur många som vistas i rummet och hur de rör sig. På så sätt kan forskarna få en ganska klar bild över hur lokalen används och på så sätt även tolka hur inomhusmiljön och energianvändningen kan förbättras. Data som samlas in kopplas sedan till en digital tvilling, som enkelt beskrivet är en digital kopia av campuset. Den digitala tvillingen har data som till exempel energidata och städschema och kan till och med ha koll på underhåll, i form av när och vilken glödlampa som måste bytas ut. Forskarna till projektet kan nu till exempel också förutse vad temperaturen i ett visst rum kommer att vara, flera dagar i förväg! Och på så sätt vill forskarna kunna se hur dessa lokaler kan användas på ett mer effektivt och hållbart sätt!

Genom samverkan i projekteringen i framtida projekt kan vi dra nytta av fastighetsägarens och brukarens data och göra analyser och få fram lämpliga lösningar för att skapa en effektivitet och smarthet i ytorna, men såklart även i boenden. AI kan också användas för att dra slutsatser kring hur infrastrukturen och kollektivtrafiken ska bidra på ett smart och hållbart sätt i att koppla ihop samhällen, inom och mellan orter. AI kommer absolut att kunna bidra framåt i att hjälpa oss gå igenom en stor mängd data och parametrar.

Genom att använda AI som ett verktyg för att förstå hur människor interagerar med och använder utrymmen, kan vi byggföretag spela en avgörande roll i att möta den ökade efterfrågan på energieffektiva och hållbara lokaler. Det är en spännande tid för byggbranschen, där teknologi och hållbarhet förenas för att forma framtidens samhällen!

SENASTE INLÄGGET

2023-11-30

Vi är mycket tacksamma ...

2023-11-24

Tidigare hade vi ett forum för lagbasar ...

2023-11-22

Vårt samhälle har många olika utmaningar ...