Tillbaka

Vår VD har även detta år varit med på Almedalsveckan. Efter några om och men, kom hon på kvällen fram till Visby och Almedalen, och kunde innan läggdags medverka i slutet på byggminglet, i Svenskt Näringslivs trädgård. Byggminglet var i år anordnat av Svensk Byggtjänst, istället för att byggsektorns medlemsorganisationer stod som värdar. Minglet var väldigt trevlig och innehöll inslag av olika tal och tankar. Så stort tack till Svensk Byggtjänst för ett bra upplägg.

På måndagen började sedan Almedalsveckan på allvar, och tillsammans med tisdagen, peakar Almedalen dessa två dagar, särskilt för byggsektorn. Carin började med att lyssna till Ulf Kristerssons intervju hos Sveriges radio, och analys hos TV4 med Marcus Oscarsson. Eftersom energifrågan är så enormt viktig för att uppnå en fossilfri och klimatneutral byggsektor, valde Carin sedan att lyssna till ett intressant seminarium om just elnät och kapacitet. Sedan var det dags att bege sig till ett rundabordssamtal med Byggchefernas ordförande och några andra nyckelpersoner inom byggsektorn gällande mångfald och inkludering. Det var ett mycket intressant samtal, där alla engagerade sig och vi hade säkert kunna fortsätta det samtalet länge till! Tack Kajsa Hessel för denna inbjudan. Med runt bordet fanns en stol i regnbågens färger, som symboliserade RFSL som i år inte vågade delta i Almedalen på grund av hot och hat. Ett bra initiativ från Byggcheferna att ändå låta RFSL delta.

Carin sprang sedan vidare till Ratios seminarium om ”vingarnas trygghet” och den svenska modellen. Syftet med den var och ska vara en trygghet i förändring, det vill säga bidra till omställning. Hur står den sig idag och vad behöver reformeras för att uppnå dess syfte utifrån dagens förutsättningar, då kraven på omställning blir allt större. Ny teknik rationaliserar bort vissa arbetsuppgifter och då efterfrågas andra kompetenser. Samtidigt ska många nyanlända integreras. Ett synnerligen viktigt ämne att lyfta upp, särskilt då det just nu pågår en utredning av exempelvis LAS och Arbetsförmedlingen.

Under en promenad från en plats till en annan stötte Carin på två ridande poliser, och hon kunde inte låta bli att stanna och prata med dem. Den ena hästen var endast 7 år gammal, men var hur cool som helst med miljön i Almedalen. Poliserna berättade att de gärna köper in hästar i 4-årsåldern för att sedan direkt påbörja träningen som krävs för att verka som polishäst. Poliserna rider i dressyrsadlar och har bland annat med sig första-hjälpenväskor hängande framför sadeln. Många nyfikna icke-hästmänniskor kom fram och frågade om de fick klappa hästarna, vilket de fick.

För att utveckla sig lite mer kring digitaliseringen inom byggsektorn lyssnade Carin sedan till två seminarier på rad om just detta, och fick se exempel från några ”pilotprojekt” med avancerad digitalisering av produktionen. Realtidsplanering (vem gör vad, var arbete pågår, hur arbetsmomenten ska utföras), Dynamisk APD (vad har vi på bygget, var finns det och vilka mängder), Arbetsmiljö (gränssnitt människa/maskin, hög höjd, tunga lyft) med mera. Inspirerande! Det fina är att digitaliseringen kommer att underlätta produktionen, och spara tid i både planering och produktion, tid som kan läggas på ännu bättre planering och kreativa lösningar. Det som kunde konstateras, och som känns igen även hos oss, är vikten av en väl fungerande och snabb uppkoppling på byggena, så man inte blir sårbar och hamnar offline. Det finns lösningar för det, och vad vi förstår kommer 5G under 2020 som kommer att vara riktigt vasst.

Efter digitaliseringen var det dags för intervju och fotografering, då Installatörernas branschtidningar ville intervjua Carin, med anledning av hennes nya roll som ordförande för Sveriges Byggindustrier och som byggsektorns representant i Svenskt Näringslivs verksamhetsstyrelse.

Efter det följde ett litet uppstartmöte med Svenskt Näringslivs ordförande Fredrik Persson, i och med att hon nu är ledamot i verksamhetsstyrelsen. De samtalade om det första mötet som ägt rum för Carin, samt om tankarna framåt.

Det var Moderaternas dag och Carin passade på att lyssna till Ulf Kristerssons tal i Almedalsparken.

Senare på kvällen var det dags för ännu ett rundabordssamtal, anordnat av Ledarna, där vi pratade den svenska modellen och den framtida nya arbetsmarknaden. Mycket intressant och även om vi har olika ”sidor” att representera gällande kollektivavtalen tänkte vi väldigt lika. Här kom samtalet om digitalisering, AI och kompetensförsörjning upp i väldigt intressanta infallsvinklar, även utifrån ett LAS-perspektiv. Strax efter 22.30 var det samtalet klart och då var det dags att gå hem, även om vi hade kunnat fortsätta länge till. Tack till Andreas Miller, ordförande Ledarna, för detta givande samtal.

Tisdagens morgon startade vår VD med att frukostmöte kl 07.30, där Skanska var värd, till ännu ett samtal om mångfald och inkludering. Skanska inledde med att visa en intern utbildningsfilm som ska generera samtal och lösningar i lärande syfte. Frukostmötet var väldigt givande och viktigt, för att fortsätta verka för inkluderande projektteam. Så tack Jonas Andé med flera, för gott värdskap och för inbjudan.

Därefter var det dags att medverka i en panel gällande behovet av en skattereform – eller flera? Carin lyfte bland annat arbetsgivaravgiften och utmaningen vi har inom bygg gällande projekt hos privatpersoner, där många företag tyvärr upplever en osund konkurrens, där vissa ”företag” väljer att arbeta svart, och ännu värre, där privatpersoner aktivt väljer svartarbeten framför vita tjänster, det vill säga arbeten där personer arbetar utanför det svenska skyddsnätet, och där stat och kommun inte får in de skatteintäkter de borde få in. ROT (skattereduktion på arbetade timmar) måste utvecklas och utökas. Hon lyfte även vikten av långsiktighet och att dagens digitalisering rimligen borde kunna beaktas i lagen och underlätta administrationen och ”bevisen”, till exempel kring servicebilar med GPS. Carin tog även upp utmaningen med servicebilar och hanteringen av dem som arbetsredskap kontra som förmånsbilar och utmaningarna med det. Avslutningsvis lyfte hon frustrationen över att sjuk- och hälsoförsäkringarna numer kräver förmånsbeskattning, trots att det är ett verktyg för arbetsgivare att snabbt få tillbaka medarbetare i arbete, det vill säga snabbt få hjälp inom sjukvården och dessutom rätt hjälp direkt, vilket gynnar medarbetare och samhället också. Givetvis var fokus på seminariet de större frågorna, kring skatt på kapital och på förmögenhetsskatt, samt på konsekvenserna av att ha så kallade styrande skatter, det vill säga skatter som ska få oss att ändra beteende. Kemikalieskatten, till exempel, anses nog vara en styrande skatt, men det som istället sker är att försäljningen av vitvaror fortsätter, men att man alltmer köper via e-handel från andra länder och därmed undviker kemikalieskatten, och samtidigt blir det en förlust för svenska bolag och det svenska samhället rent intäktsmässigt.

Därefter bytte Carin fokus till hållbarhet och klimatdeklarationer, genom att först lyssna till Boverket rapport om kostnaden för fel inom bygg, i projektering, produktion, garantitid och senare. Det handlar om ca 100 miljarder kronor! Var finns de vanligaste felen och vad beror de på? Slarv, okunskap, bristande erfarenhetsåterföring, engagemang och tidsbrist, kom fram, liksom test av nya material och produkter, men även andra parametrar. Det fanns inget utrymme för frågor, men tankar och lösningar åkte runt i huvudet på Carin… Något som hon gärna hade pratat mer om är vikten av en ordentlig projektering och nyttan av BIM-projekt, samt vikten av tillräcklig produktionstid, särskilt för att ge utrymme för uttorkning för att förhindra vissa fuktutmaningar.

Gällande klimatdeklarationer så ligger det ju på förslag att ta fram lag gällande klimatdeklaration av byggnader, i första hand för bärande konstruktion/stomme, klimatskal/skärm, innerväggar samt garage och källare. Lagen är inte på plats, men kommer sannolikt att gå igenom då den ligger i linje med vad branschen ändå vill åstadkomma. Beräkningen ska avse tillverkning, transporter och produktion på bygget. Boverket föreslår att krav på klimatdeklarationen gäller vid uppförande av byggnader, dock med vissa undantag, och genomförs i etapper för olika byggnadstyper. En utökning av omfattningen av klimatdeklarationen föreslås komma i nästa steg. Ytterst lite i seminariet lyftes vikten av digitalisering och BIM-projekt som viktig förutsättning för att få till bra, effektiva och säkra beräkningar, där kunden/byggherren bör börja ställa krav på BIM-projekt nu, något väldigt få kunder idag gör.

Efter det pinnade Carin vidare i ösregn för att lyssna till elektrifieringen av transporter, där Volvos VD inledde med ett tal. Maria Sunér Fleming, från Svenskt Näringsliv, deltog också och tog upp utmaningen i nät/infrastruktur och kapacitet, och 2016 när energikommissionen tag fram sin överenskommelse, inte kunde se vidden av det som nu händer, dels i form att alla sektorer jobbar för att få ned koldioxidutsläppen, dels i det elektrifieringsbehov som också uppstår på grund av digitaliseringen som accelererar. Detta måste lösas!

Efter detta lyssnade Carin till samtal om textilier i cirkulär ekonomi, det vill säga kläder. Skiftande ämnen kan man säga! Efter det avslutade Carin tisdagen med ett seminarium om generation Greta och deras syn på klimatfrågan. Någon i publiken tyckte att även vuxna skulle passa på att strejka för klimatet, men vore det inte bättre och mer konstruktivt att vi lägger tiden på att forska, utveckla och finna lösningar som krävs för att få till stånd en lägre klimatpåverkan, till exempel genom att utveckla fordon, energilagringstekniker, filter för koldioxidustläpp i fabrikerna och så vidare. Aldrig förr har väl behovet av teknisk/naturvetarkompetens varit större än nu när vi ska ta oss an Agenda 2030 och klimatmålet.

Onsdagen innebar ett möte med Ylva från NCC, som också sitter i förbundsstyrelsen i Sveriges Byggindustrier, för att gå igenom lite allehanda frågor, och där fick Carin gott kaffe och fikabröd från grym fikapersonal hos NCC. Därefter var det dags att bege sig hemåt efter två intensiva dagar.

Många funderar säkert över om Almedalsveckan verkligen ger något, eller om det bara kostar en massa. Vi kan konstatera att vi efter varje Almedalsvecka kommer hem rikare med nya idéer och inspiration till vardagen. På väldigt liten yta i Visbys centrum, innanför muren, finns det en uppsjö av olika öppna seminarier att delta på, ställa frågor på och passa på att mingla med dem som deltar på samma seminarier för att bolla det som sades. Det kan vara branschrelaterade frågor, näringslivspolitiska frågor eller helt enkelt helt andra frågor, som kan ge inspiration. Man kan helt enkelt på väldigt kort tid, ta del av väldigt många olika seminarier. I minglet mellan de olika seminarierna springer man ju också på intressanta personer att samtala med på ett mycket spontant sätt. En hel del i Almedalen har ju också uppdrag, inklusive vår VD, att medverka i rundabordssamtal, paneler, som föreläsare med mera, men även för dem finns gott om utrymme till att delta i annat. Tipset är att åtminstone lite i förväg ha bestämt sig för några teman man vill utveckla sig lite mer i.

SENASTE INLÄGGET

2024-02-29

För att kunna agera handläggare ...

2024-02-23

Det blir allt mer populärt att integrera ...

2024-02-15

Vill du arbeta i en bransch där kreativiteten flödar? ...