Tillbaka

Är gräs framtidens biogas?

Gas gjord på gräs? Ja, det kanske är framtidens biogas! Det brittiska energiföretaget, Ecotricity leder utvecklingen gällande biogas baserad på gräs! Men enligt företaget så behöver vi bland annat minska vår köttkonsumtion för att detta ska fungera som bäst. Men hur fungerar detta egentligen och är det genomförbart? Och, vad skulle detta innebära för framtiden?

Vi vet att vi måste fasa ut det fossila bränslet till fossilfritt bränsle och det arbetet pågår för fullt. Ecotricity är igång med arbetet kring gräsbaserad biogas och tror att de med hjälp av sin speciella teknik och sina anläggningar kan få så pass mycket biogas så att man kan värma upp nästan alla hem i hela Storbritannien. Enligt deras beräkningar så har Storbritannien nära 6,5 miljoner hektar lämpligt gräslandskap för att kunna bygga 5,400 anläggningar, vilket skulle kunna producera energi för att värma upp nästan 99 procent av alla brittiska hushåll. Genom detta skulle man även spara nästan 90 % av utsläppen av koldioxid, jämfört med fossil gas, enligt företaget. Detta låter väldigt spännande och om det kan fungera så skulle detta kunna bidra till mycket gott för klimatet!

Från gräs till biogas 

Till skillnad från andra former av grön gas som ofta använder animaliskt avfall, är detta gjort från gräsklipp. Gräset bryts ner med hjälp av bakterier, genom anaerob matsmältning i stora baljor, vilket ger biogas och även biprodukter, som i sin tur kan användas till gödning. Allt går runt helt enkelt! Företaget jämför faktiskt processen med en ko. Gräset kommer in genom ena änden och ut kommer istället gas och gödsel. Men istället för att gasen släpps lös och försvinner ut i atmosfären, samlas det in istället och används som biogas! När väl biogasen är insamlad blir den ”uppgraderad” till biometan. Efter att ha uppgraderats till biometan kan den matas direkt in i det nationella gasnätet som kan användas till bland annat uppvärmning i gaspannor, matlagning på gashäll eller till och med som bränsle till fordon!

Företaget menar även att de gärna använder diverse arter av gräs, en hel mix av växtligheter helt enkelt! Anledningen till detta är att denna mix av olika gräs och ogräs har djupa rötter som då tar upp diverse näring. De tar upp klöver som ett exempel och menar att klövern fäster nitrogen, vilket gör att man inte behöver tillföra någon gödsel. Det är även ett gräs som inte är känslig för torka och kan sedan skördas under en längre period. Genom att låta det vara en mix av grönska bidrar det även till djurlivet, till skillnad från stora områden med rent gräs som vi människor planterar. Olika växter kan blomma under olika perioder, vilket gör att det blir en perfekt plats för insekter och därmed en bra plats för bland annat smådjur att äta. Så med hjälp av detta menar företaget att de inte enbart kan skapa gräsbaserad biogas, utan också bidra till miljön samtidigt! Den första anläggningen är placerad i Reading, utanför London, och ska när den blir färdig år 2023-2024, producera tillräckligt med grön gas för att försörja 4 000 bostäder i närområdet, vilket sparar upp till 4 000 ton koldioxid årligen.

Minskad köttkonsumtion 

Dock så påpekar företaget att biogasens potential ökar ytterligare om köttkonsumtionen minskar, vilket kan utgöra ett stort hinder. Enligt forskarna skulle nämligen Storbritannien kunna göra all gas som behövs för hem- och företagsanvändning om köttproduktionen minskade med 10 procent. Detta skulle möjliggöra för ett mindre behov av betesmark som i sin tur istället ger mer plats åt odlat gräs till biogasen. Biofulewatch, som arbetar för bland annat klimat- miljö- och mänskliga rättigheter, presenterar i sin rapport, “How Green is Ecotricity’s “Green Gas from Grass”?” några frågetecken när det kommer till Ecotricitys gräskvarnar. Bland annat gällande metanet som, enligt Biofulewatchs, kan ge stor klimatpåverkan. Vad sker om en gräsverket läcker metan? Just nu är kunskaperna gällande konsekvenserna av ett sådant utsläpp dåliga, men Biofulewatch hävdar att detta kan vara ett problem.

Precis som gällande allt annat så finns det frågetecken och hinder att överkomma, men det är kul att se att det forskas mycket för att hitta klimatvänliga lösningar som kan täcka våra energibehov! Vem vet, kanske är denna biogas en del av framtiden? Den första anläggningen är ju klar tidigast nästa år, men det ska i vilket fall som helst bli spännande att följa detta och arbetet för en grönare framtid!

SENASTE INLÄGGET

2024-02-15

Vill du arbeta i en bransch där kreativiteten flödar? ...

2024-02-13

Det har blivit dags för semmeldagen ...

2024-02-09

Vill du arbeta i en bransch ...