Tillbaka

Är parkeringshus i trä det nya?

När man tänker på ett parkeringshus så ser nog de allra flesta framför sig en grå byggnad bestående av betong, järn och stål. Men så är inte fallet med det nya parkeringshuset placerat i Sege Park i Malmö! Alldeles snart inviger nämligen Malmö stad Sveriges största parkeringshus i trä. Det var under 2020 som Parkering Malmö startade sitt bygge med ett parkeringshus i trä, i syfte att bidra till ett cirkulärt och hållbart tänkande. Parkeringshuset har högt satta hållbarhetsambitioner och hoppas kunna bli en förebild för framtida parkeringshus. Det sex våningar höga parkeringshuset ska ha plats för cirka 600 bilar och cykelgarage, samt en mobilitetspool som möjliggör för boende att hyra bil, cykel och lådcykel. Utöver konstruktionen i trä så ska även parkeringshuset ha grönskande fasader som utgör en yta om 1 500 kvadratmeter, något som inte enbart bidrar till en trevligare närmiljö, utan något som också kan hjälpa det lokala ekosystemet. Dessutom byggs det ett system för att återvinna regnvatten. Visst är det häftigt!?

Varför trä?

Debatten gällande avverkningen av skog har länge varit en stor fråga. Men, om man kan arbeta med ett hållbart skogsbruk kan användningen av trä bara vara positivt för klimatet, menar Skogsstyrelsen, som behandlar frågor gällande våra skogar och skogsbruk. Växande träd binder koldioxid och träprodukter fortsätter sedan under hela sin livslängd att lagra koldioxid. Om produkter av kol och olja ersätts med produkter av trä, stannar koldioxiden kvar i marken och bidra till en minskning av de fossila utsläppen.

Skogen, i ett hållbart skogsbruk, ger förnybara råvaror och kan på så sätt ersätta material som idag är väldigt energikrävande. Det handlar om till exempel betong, stål och plast, som alla är material som än så länge bidrar till en stor klimatpåverkan. Enligt Naturvårdsverket så bidrar träprodukter inte till enbart mindre fossila utsläpp, utan bidrar samtidigt även till att kol binds i det som byggs. Dubbel klimatnytta, helt enkelt! Utöver det så spelar även restprodukterna stor roll genom att ge råvaror för bioenergiproduktionen som kan hjälpa till att ersätta fossila bränslen. För att detta ska fungera behöver man hålla sig till ett hållbart skogsbruk, vilket betyder en kontinuerlig plantering av träd som kan åter binda koldioxiden från atmosfären. Det fungerar nästan som ett kretslopp kan man säga, genom att koldioxiden cirkulerar från skogen, till byggmaterial och sedan åter igen till skogen.

Vi har ställt några frågor till Elisabeth Burman, biträdande byggprojektledare på Parkering Malmö, som berättar lite mer om parkeringshuset.

Vad var det som fick er att bygga ett parkeringshus i trä?

– Både som bolag och som medlemmar i LFM30 (Lokal Färdplan Malmö för en klimatneutral bygg- och anläggningssektor i Malmö 2030) vill vi sänka klimatpåverkan av våra byggnationer, därav att vi ville bygga i trä. För parkeringshuset i Sege Park har vi även tänkt cirkulärt kring byggnaden och dess material och detta var ytterligare en anledning att valet föll på trästomme. Det är ett flexibelt material som kan återbrukas.

Vad har varit den största utmaningen med bygget? Har ni stött på något problem?

– Brand och fukt är de två områden som trästommen utmanat mest. De är viktiga områden i alla byggen men trästomme är nytt för många och därför krävs det extra uppmärksamhet på dessa områden hela tiden. Eftersom det inte finns något motsvarande parkeringshus i denna storlek i Sverige har det exempelvis krävts omfattande brandutredningar för att hitta de bästa sätten att uppfylla de krav som finns. Just att vara först ut med en sådan här byggnation har kanske i sig varit den största utmaningen. Referenserna är få och det gäller att få tag i rätt kompetens för att få de bästa lösningarna. 

Hur ser ni på framtiden gällande parkeringshus i trä?

Mycket ljust! Våra preliminära beräkningar tyder på att vi halverar klimatpåverkan i detta projekt i jämförelse med tidigare projekt vilket känns fantastiskt. Även gällande de mjuka värdena såsom upplevelsen av parkeringshuset och känslan som besökare får har vi fått väldigt positiv respons redan under byggnationen. Kunskapen och erfarenheten av träkonstruktion har ökat hos alla involverade i detta projekt vilket jag tror kommer att gynna många projekt framöver. 

Användandet av trä i byggnationer har ökat, framförallt i stommar, och att bygga hållbart är något som utvecklas väldigt fort nu. Vi på Byggmästar’n i Skåne följer med i utvecklingen när det kommer till hållbart byggande och arbetar aktivt med klimatmålen. Vårt nya kontor i Landskrona, som vi bygger i egen regi just nu, byggs med trästomme för att minska vårt klimatavtryck. Men frågan är, kommer vi i framtiden bara att bygga med träråvaror? Eller kommer vi att fortsätta bygga med materialval vi idag använder men som har högre klimatpåverkan idag, men som är under utveckling och kommer få en lägre klimatpåverkan framåt? Vi vet att till exempel både stål- och betongindustrin arbetar intensivt för att skapa klimatneutrala metoder för framställan. Vi vill använda rätt material vid rätt tillfälle, till en så låg klimatpåverkan som möjligt, och med den teknikutveckling som sker inom alla områden, kommer vi sannolikt inte att behöva begränsa oss.

SENASTE INLÄGGET

2024-02-29

För att kunna agera handläggare ...

2024-02-23

Det blir allt mer populärt att integrera ...

2024-02-15

Vill du arbeta i en bransch där kreativiteten flödar? ...