Tillbaka

Dags för Byggmästar´n i Skånes Arbetsmiljövecka!

Tiden går fort och ett år har gått sedan vår förra Arbetsmiljövecka, och nu är det åter dags! Vi startar upp den idag, måndagen den 7 oktober.

Syftet med veckan är att alla i företaget ska stanna upp och köra ett arbetsmiljöpass. VD, avdelningschefer och projektchefer ska dessutom passa på att utföra några fallskyddsronder och skyddsronder ute på våra byggarbetsplatser, som lite extra ögon och stöd, till dem som annars utför ronderna.

Temat för i år är ”Arbetsberedningar och Olyckor/tillbud”. Arbetsberedningar hålls inför uppstarten av olika moment, och är en slags detaljplanering i nära anslutning i tid till momentet. Man diskuterar vad som ska utföras, på vilket sätt det ska utföras, risker som finns och ska hanteras mm. Detta för att förebygga fel i produktionen men också för att undvika olyckor och ohälsa. Som stöd till arbetsberedningarna finns digitala checklistor.

Ibland inträffar dock olyckor, och ibland kanske inte olyckor, men tillbud. Dessa ska hanteras på ett noggrant och analytiskt sätt, så vi kan lära oss av dem för att förebygga olyckor i framtiden. Vi har tydliga rutiner för hur vi ska hantera olyckor och tillbud, men det är alltid bra att fräscha upp kunskaperna om detta. Passet innehåller en del dialoger inom gruppen, för att reflektera, lära och komma med förslag till förbättringar. Under passet passar vi samtidigt på att gå igenom årets inträffade händelser, så att alla får del av dem och de utredningar som gjorts. Särskilt fokus läggs på en olycka och ett tillbud.

Vi passar också på att gå igenom uppgifterna på våra nära anhöriga.

Under måndagen stannade bland annat Malmö Byggservice upp för ett arbetsmiljöpass med årets tema. De körde igång direkt på morgonen klockan 07.00. Hantverkare och tjänstemän, hela 40 stycken, samlades i vårt stora mötesrum på Arlövkontoret. Dennis Olander höll i passet och såg till att gänget samtalade kring ämnet. Energin i rummen var hög, och engagemanget stort.

– Det är viktigt att stanna upp och prata arbetsmiljö och säkerhet emellanåt. För oss på byggservice är det toppen att kunna prata om det tillsammans, med hela gänget samlat samtidigt. Förutom att vi påminns om viktiga saker och reflekterar över dem, fyller ju träffen en viktig social funktion, då vi på byggservice är ute på så många olika uppdrag och sällan träffar varandra på det här sättet, säger Magnus Nilsson, avdelningschef Malmö byggservice

– Ett slarvigt utfört arbete påverkar såväl våra kunder som vårt företag negativt, det krävs bättre arbetsberedningar och kontroller för att detta inte ska hända. Det är bra att man tar upp detta på arbetsmiljöveckan, en genomgång med jämna mellanrum gör att man tänker på det mer,
säger Torbjörn Asp, hantverkare på Malmö byggservice

 

SENASTE INLÄGGET

2024-04-10

Både Byggmästar´n i Skåne och Rehn Bygger ...

2024-04-05

Bokslutet för 2023 är signerat och klart ...

2024-03-27

Staben, koncernens overhead eller administration ...