Tillbaka

Tiden går fort och ett år har gått sedan vår förra Arbetsmiljövecka, och den här veckan var det dags igen!  

Varje år i oktober har vi på Byggmästar’n i Skåne en arbetsmiljövecka.  Syftet med veckan är att alla i företaget ska stanna upp och köra ett arbetsmiljöpass. VD, avdelningschefer och projektchefer ska dessutom passa på att utföra några fallskyddsronder och skyddsronder ute på våra byggarbetsplatser, som lite extra ögon och stöd, till dem som annars utför ronderna.

Fallskador är vanliga i byggbranschen, men det är också en av de vanligaste olyckorna i hela svenska arbetslivet. Nästan fyra av tio allvarliga olycksfall i arbetet är fallolyckor, och hälften av dessa leder till livslånga skador. Fallolyckor förekommer i alla yrken, men de är vanligare i yrken där man rör sig både inomhus och utomhus, och olyckligtvis så är byggbranschen överrepresenterad. Man beräknar att cirka var femte allvarlig fallolycka sker på en byggarbetsplats. Skadorna blir i regel mer allvarliga för äldre personer som har sämre förutsättningar för återhämtning än vad yngre personer har. Tyvärr förekommer även fallolyckor med dödlig utgång. Det rapporterades att elva​ byggnadsarbetare hade mist livet i arbetsolyckor under 2019, där åtta av dem var fallolyckor.

Under 2021 har vi valt lägga ett stort fokus på att lära oss mer om hur vi ska hantera en situation där en person faller och blir hängandes i sin sele, och som ska evakueras. Därför är temat för årets arbetsmiljövecka ”Evakuering av nödställd person i sele” och passet består av en powerpointpresentation som lyfter vikten av arbetsmiljö, vad som är ett fall, vad som är ett fallskydd och hur dessa ska användas på rätt sätt för att undvika långvariga konsekvenser om man råkar ut för ett fall i sele. I passet ingick även en film där man bland annat gick igenom hur man tar på sig selen på rätt sätt, hur det känns i kroppen att hänga i en sele och vad som ska ingå i en räddningsplan vid arbete på högre höjder.

– Även om man jobbar väldigt mycket med arbetsmiljö i våra projekt så är det väldigt bra med arbetsmiljöveckan då vi kan stanna upp, fundera och reflektera lite mer kring dagliga “arbetsfaror”. Årets tema är väldigt viktigt, då det är viktigt att kunna rädda en nödställd person i sele. Man måste agera snabbt då det handlar om tid och liv, konstaterar Joakim Hurtig, arbetsledare, Malmö entreprenad.

Passet avslutades med en öppen diskussion om god arbetsmiljö och hur man genom små åtgärder kan skippa stora konsekvenser. Vi passade även på att gå igenom uppgifterna på våra nära anhöriga, för både medarbetare och de underentreprenörer som var på plats. Alla medarbetare på Byggmästar’n i Skåne har medverkat på årets arbetsmiljövecka och Rehn Bygger kommer att köra samma pass i början på november.

Tack till alla medarbetare som har gjorts årets arbetsmiljövecka till ett par givande dagar!

 

SENASTE INLÄGGET

2024-02-29

För att kunna agera handläggare ...

2024-02-23

Det blir allt mer populärt att integrera ...

2024-02-15

Vill du arbeta i en bransch där kreativiteten flödar? ...