Tillbaka

Under vecka 42 stannade vi upp produktionen på byggservice där gängen delades upp i två grupper per geografisk enhet, Malmö, Landskrona och Helsingborg. Vi gick igenom rutinerna för hur man rent praktiskt ska agera när det som aldrig ska hända händer, en allvarlig arbetsmiljöolycka!

Vem ska göra vad och i vilken ordning, och vilka hjälpmedel finns till hands? Som stöd i genomgången lanserade vi vår nödlägesfilm som visar hur man ska gå tillväga, en film vi tog fram i samband med nödlägesövningarna ihop med Räddningstjänsten i maj. Efter den muntliga genomgången fick gänget gå ut och öva, och testa på de olika rollerna som behövs vid en olycka; platsansvarig kris, grindansvarig, räddningstrupp samt återsamlingsansvarig.

Övningen genomfördes med stort engagemang och allvar, och den kunskap och erfarenhet vi tog med oss kan vara avgörande, ifall det som aldrig ska hända, ändå händer. Eftersom vi på byggservice sällan befinner oss på renodlade byggarbetsplatser med egen platsledning är det oerhört viktigt att tänka utanför boxen i att hitta en bra rutin som är flexibel och som kan involvera brukare och andra som finns tillgängliga. Samordnare för övningarna för byggservice var Jeanette Nordström, Dennis Olander och Carin Stoeckmann.

 

SENASTE INLÄGGET

2024-02-29

För att kunna agera handläggare ...

2024-02-23

Det blir allt mer populärt att integrera ...

2024-02-15

Vill du arbeta i en bransch där kreativiteten flödar? ...