Tillbaka

Den här veckan har vi kört vår årliga arbetsmiljövecka!

Arbetsmiljöveckan innebär att varje arbetsplats, vid något tillfälle under veckan, har genomfört ett arbetsmiljöpass vi arbetat fram utifrån behov, erfarenheter och önskemål. I år valde vi vårt fokus på ställningar. Alla medarbetare hos oss som är en del av produktionen, har redan genomgått den allmänna ställningsutbildningen för ställningar upp till nio meter, men det är inte det vårt fokus på temat är.  Istället har vi fångat upp riskobservationer, tillbud och olyckor under åren som varit kopplade till ställningar, till exempel att något trillar eller blåser ned från en ställning, att någon snubblat på ställningen, eller risken för tredje man utanför byggarbetsplatsen. Syftet är att bli mer medvetna om vilka risker som uppstår på och omkring en ställning och hur man kan förebygga och även eliminera dem.

Vi har pratat med några av deltagarna för att höra vad de säger om arbetsmiljöveckan och årets tema, säkra ställningar.

– Det har varit ett lärorikt pass och det är verkligen bra av Byggmästar’n i Skåne att utbilda och informera gällande detta! Detta bidrog även till bra diskussioner och chans att reflektera kring vad osäkra och säkra ställningar är. Detta är ju inte enbart viktigt för ens egna säkerhet, utan även för andras säkerhet. Ser man någon risk ska man även våga att stå på sig och säga till, säger Nils Wendel, hantverkare på Malmö entreprenad.

– Mycket gällande detta kunde man redan, men det är alltid bra att fräscha upp kunskapen. Detta kan ju faktiskt bidra till mer vaksamhet gällande risker, för att på så sätt kunna säga till när man ser att säkerheten brister. Passet lyfte även individens egna ansvar, och även att vi ska påminna varandra gällande säkra ställningar. Det är viktigt att man tänker på att till exempel sätta tillbaka räckena när man tagit bort dem. Säkerheten här är väldigt viktig, säger Daniel Sköld, hantverkare på Malmö entreprenad.

– Dessa pass är alltid givande då vi får en möjlighet att sätta oss ner och reflektera tillsammans. För att vi ska kunna minimera riskerna på byggarbetsplatsen måste vi jobba tillsammans, men det krävs att varje individ tar sitt ansvar. Man vill inte råka illa ut, men man vill heller inte vara ansvarig för att någon annan råkar illa ut. I just mitt projekt, Hattstugan, blir det extra viktigt att tänka på säkerheten när det kommer till arbetet med väderskydd. Vi tar även upp många olika riskmoment på samordningsmötena med alla underentreprenörer. Detta är ju för att vi ska kunna förebygga olyckor när det kommer till exempelvis just ställningar. Passet idag var väldigt givande och massa bra diskussioner uppkom som jag tror var lite ögonöppnande för alla, säger Jonas Dehlén, platschef på Malmö entreprenad.

Nu är årets arbetsmiljövecka slut och med det vill vi tacka alla medarbetare för ert deltagande under veckans pass! Det är viktigt att vi tänker på arbetsmiljön och säkerheten, och vi hoppas att detta har varit en givande vecka som kan fungera som en påminnelse till att verkligen tänka efter gällande om en ställning är säker eller inte. Detta tänk gäller naturligtvis när det kommer till allting på byggarbetsplatsen! Tillsammans kan vi hjälpas åt att skapa säkrare byggarbetsplatser! 

SENASTE INLÄGGET

2024-04-10

Både Byggmästar´n i Skåne och Rehn Bygger ...

2024-04-05

Bokslutet för 2023 är signerat och klart ...

2024-03-27

Staben, koncernens overhead eller administration ...