Tillbaka

Dags för en arbetsplatskontroll gällande Sunda UE-kedjor

I förra veckan var vi ute på en byggarbetsplats för en fysisk arbetsplatskontroll kopplat till sunda UE-kedjor. Detta är något vi fördjupade under senhösten 2021 och nu har vävt in som en del i våra internkontroller framåt. Vi kliver in på byggarbetsplatsen och stämmer av vilka som finns incheckade i personalliggaren och hur det sedan ser ut på riktigt ute på bygget. Finns det personer på bygget som inte har checkat in? Vad beror det på i så fall. Vissa personer måste inte enligt Skatteverkets regler checka in, även om vi utifrån ett arbetsmiljöperspektiv vill det för nödlägeslistans skull. När vi går runt på bygget stämmer vi också av att de incheckade personerna matchar personernas legitimationer. Vi har i våra inköpsvillkor med att man måste kunna identifiera sig med godkänd legitimation och att man kan bli avvisad om man vägrar.

Vi stämmer också av om det finns utländska företag på plats på bygget. Då vill vi se deras bevis på att de anmält sina medarbetare till Arbetsmiljöverkets utstationeringsregister på ett korrekt sätt.

Vi stämmer också av att företagen som befinner sig där, har blivit godkända av oss och lever upp till våra bolagskrav och kompetenskrav. En del av detta arbete kan dock förberedas inne på kontoret, men om ytterligare personer och företag dykt upp för dagen görs detta på plats ute på bygget. Vi stämmer också av så att personerna i övrigt är rätt klädda och har rätt skyddsutrustning.

Vi har redan gjort en del arbetsplatskontroller, utöver den i förra veckan veckan, och överlag ser det bra ut. Alla är behjälpliga och visar det vi ber om.

På just den här kontrollen var det 16 personer på plats på bygget. Alla mötte upp kontrollanterna, personalchef och KMA-samordnare Dennis Olander och VD Carin Stoeckmann, med ett gott bemötande och leende och visade glatt sina legitimationer. Vi upplevde inte att vi kom och störde, utan tvärtom att man uppskattade vår kontroll. Den här kontrollen ägde rum i ett skede när vi har rest stommen och påbörjat murningsarbeten på fasaden, och vi hade några olika aktörer på plats, på olika plan på bygget, men bara ett fåtal personer per aktör. När vi kom till byggarbetsplatsen var grindarna stängda på önskat sätt och vi fick ringa efter platschefen som släppte in oss, samt två ytterligare personer som för första gången skulle till bygget och därmed först fick sin introduktion inne hos platschefen innan de begav sig ut i produktionen. Arbetsplatskontrollen gick väldigt bra, men viktigt att vi ändå fortsätter med kontrollerna så att alla vet att vi faktiskt följer upp kraven vi har i våra inköpsvillkor.

För oss är det viktigt med dessa stickprovskontroller ute på byggarbetsplatserna, som ett komplement till de kontroller vi kan göra på distans, på ett mer digitalt sätt. Vi måste ju ta ansvar för våra affärer nedåt och säkerställa att vi har sunda UE-kedjor på våra byggarbetsplatser, utifrån vårt hållbarhetsarbete.

Som byggare, och därmed väldigt ofta huvudentreprenör, är det viktigt att vi har koll på vilka aktörer som verkar på våra byggarbetsplatser, dels utifrån vårt hållbarhetsperspektiv, men också utifrån perspektivet att det finns flertalet lagar och föreskrifter som kräver det av oss, och vi behöver säkerställa vår lagefterlevnad.

Känner Ni till nedanstående?

Utstationeringslagen och utstationerinsförordningen – kräver att vi säkerställer att utländska aktörer på våra byggarbetsplatser har anmält sig hos Arbetsmiljöverket och angett vilka individer och vilken period som avses, till just våra byggarbetsplatser. Om de inte gör så, måste vi meddela Arbetsmiljöverket att de inte verkar ha gjort det. De utländska företagen är skyldiga att överlämna bevis på anmälan till oss när de etablerar sig på byggena.

Utlänningslagen – kräver att vi har koll på att aktörernas medarbetare har tillstånd för uppehåll och arbete i Sverige.

Skatteförfarandelagen – kräver att vi på alla byggen som har kostnader som överstiger 4 pbb ska ha personalliggare där alla verksamma checkar in och ut på bygget.

Lagen om entreprenörsansvar för lönefordringar – kräver att vi kliver in och ersätter medarbetare i andra bolag som inte har fått ut korrekta löner av sina arbetsgivare.

Bilaga D Byggavtalet – kräver att aktörer inom byggkedjan har kollektivavtal, är godkända för F-skatt och antingen är medlemmar i Byggföretagen eller har blivit påförda vår förteckning hos Byggnads.

Medlemskriterier Byggföretagen – kräver, förutom att vi tillämpar Bilaga D, att vi säkerställer kollektivavtalslösningar hos alla entreprenörer eller bemanningsföretag på byggena, och att medarbetarna har gått Safe Construction Training. Håll Nollan kräver också att personer på byggena ska ha genomgått Safe Construction Training.

Vi har inte tagit upp alla krav här, men det finns lite att kontrollera kan man säga, när det kommer till att säkra upp korrekta UE-kedjor på våra byggarbetsplatser, men tack vare digitaliseringen blir det allt lättare. Det finns dock lite till att skruva på för att få till det ännu bättre. Idag är det t ex synnerligen komplicerat och tidsödande att kontrollera arbetstillstånd, så att få till en bättre lösning med Migrationsverket hade det varit synnerligen efterlängtat och uppskattat. Vi jobbar även för att automatisera kontrollen av att företag sköter sina pensioner/försäkringar korrekt för sina medarbetare.

 

SENASTE INLÄGGET

2023-11-30

Vi är mycket tacksamma ...

2023-11-24

Tidigare hade vi ett forum för lagbasar ...

2023-11-22

Vårt samhälle har många olika utmaningar ...