Tillbaka

Arbetsplatskontroller – en insats för sunda UE-kedjor

För att främja en sund konkurrens och bidra till tryggare arbetsplatser krävs insatser. Under 2006 lanserade Byggföretagen ID06 för att lättare kunna identifiera personer på arbetsplatsen och koppla varje person till en arbetsgivare. ID06, som idag är en branschstandard, har flera användningsområden såsom närvaroregistrering i elektronisk personalliggare, digitalisering av utbildningsbevis, företagskontroll och inpasserings- och låsfunktioner. Under 2020 lanserades Moxy ID som har utvecklat ett system för elektroniska identitetskontroller för byggarbetsplatser.  Syftet med Moxy ID är att ge uppdragsgivare en möjlighet att säkerställa att rätt personer med rätt behörighet är verksamma på byggarbetsplatsen, i tredjepartsinspektioner.

På Byggmästar’n i Skåne utför vi löpande kontroller av vilka aktörer och individer som vistas på våra byggarbetsplatser, men under decembermånad har vi under två dagar genomfört särskilda arbetsplatskontroller på pågående entreprenadprojekt med hjälp av Moxy ID Group, där vi stämde av om alla på bygget har checkat in i personalliggaren, om alla på bygget kan visa upp godkänd legitimation för att kunna stämma av att dessa matchar mot ID06-korten de bär, om utländska företag har skött sin utstationering korrekt, om bolagen i övrigt verkar okej och om bolagens medarbetare har intyg på Safe Construction Training. På alla byggarbetsplatser togs kontrollanterna emot väl och alla på byggena visade upp sin legitimation utan konstigheter medan platsledningen nyfiket följde kontrollerna. Kontrollerna avlöpte väl. På individnivå kunde vi hitta enstaka avvikelser, men på det stora hela kändes det bra och vi lärde oss mycket av Moxy ID’s sätt att genomföra dessa arbetsplatskontroller samtidigt som vi fick möjligheten att finjustera våra rutiner framåt.

– Vi på Byggmästar’n i Skåne tycker att inspektioner av detta slag är väldigt bra att genomföra och ser vi framåt så tror vi att sådana inspektioner bara kommer att öka då det kommer ställas högre krav från våra kunders banker gällande sund konkurrens och finansiering. Moxy ID är ett bra sätt för oss att öka vår kunskap inom området. I och med att verktyget är väldigt bra på att identifiera oseriösa aktörer är det även ett bra sätt för oss att säkerställa seriösa aktörer på marknaden att jobba med. Vi välkomnar dessa inspektioner och tror att de kommer göra gott för framtidens byggbransch, säger Dennis Olander på Byggmästar’n i Skåne.

Under 2018 utvecklade vi vår inköpsprocess och vävde in tydliga krav på våra underentreprenörer och eventuella bemanningsbolag med tydliga ekonomiska och juridiska konsekvenser. Vi skapade också bättre digitala lösningar för att kunna visualisera vår UE-kedja som visar vem som gjort affär med vem, samt med bevakning i realtid hos Creditsafe på alla bolag. Vi har även ökat kontrollen av efterlevnaden av våra krav i köpen och kommer att lägga ett ännu större fokus på det 2022, väl förberedda för de kommande kraven från bankerna. Med hjälp av Moxy ID kan man säga att vi fick ny energi i arbetet. Det här arbetet känns väldigt viktigt för oss, att kunna vara med och bidra i säkerställandet av sunda UE-kedjor och sunda byggarbetsplatser, en viktig del i hållbarhetsarbetet, till exempel kopplat till Agenda 2030’s globala mål, bland annat det globala målet 8 och 16.

 

SENASTE INLÄGGET

2024-02-29

För att kunna agera handläggare ...

2024-02-23

Det blir allt mer populärt att integrera ...

2024-02-15

Vill du arbeta i en bransch där kreativiteten flödar? ...