Tillbaka

Ett stort engagemang och full förståelse för allvaret kan sammanfatta den här arbetsmiljöveckan som i år fokuserade på nödlägesberedskap och hur man hanterar situationen om en allvarlig olycka inträffar.

Alla medarbetare på Byggmästar’n i Skåne fick gå igenom hur man ska agera vid en allvarlig olycka, vem gör vad och i vilken ordning och vad har vi för hjälpmedel till vår hjälp. Innan arbetsmiljöveckan tog vi fram ett nytt ”kris-kit”, med bland annat akutväska, nya checklistor och kom-radio, som delades ut till alla projekt på entreprenad och till de större projekten på byggservice.

Nödlägespassen bestod både av en teoretisk del, där vi gick igenom de nya nödlägesrutinerna inklusive den nya nödlägesfilm, och en praktisk del, där vi iscensatte en olycka och de som ville fick agera olika roller, som behövs vid en olycka; platsansvarig kris, grindansvarig, räddningstrupp samt återsamlingsansvarig, för att prova på hur det kan kännas i en krissituation. Man fick även möjlighet att testa innehållet i kris-kitet.

Övningarna har varit oerhört uppskattade i organisationen och vi har fått ta del av lärdomar som vi tar med oss för att hantera olyckor ännu bättre i framtiden. Dessutom har vi fått feedback och input av medarbetare som gör att vi ytterligare kan vässa till vår hantering av allvarliga olyckor.

Tack till alla engagerade och duktiga medarbetare, som verkligen tog övningarna på största allvar och skötte dem utmärkt!

SENASTE INLÄGGET

2024-02-15

Vill du arbeta i en bransch där kreativiteten flödar? ...

2024-02-13

Det har blivit dags för semmeldagen ...

2024-02-09

Vill du arbeta i en bransch ...