Tillbaka

Ett nytt decennium startade upp, men kanske inte på det sätt vi hade kunnat föreställa oss.

I början på mars hände det ofattbara och vår avdelningschef för Landskrona Entreprenad och Nordvästra Skånes byggservice, kollega och vän, Kalle Andersson, rycktes hastigt bort från sin familj och från oss. Vi hann knappt smälta denna enorma förlust och ställa om med en ny avdelningschef, Marcus Ingelsson, som tog över Landskrona entreprenad och Byggservice Nordvästra Skåne då ”Coronan” eskalerade. Snabbt definierades Coronaviruset som en pandemi och hela världen stängde ner. Plötsligt fick vi börja tänka nytt kring produktionen, anpassa oss efter rådande situation och samtidigt försökt att skapa en säker arbetsmiljö ute på byggena för en minskad risk för smittspridning. I det stora hela har vår produktion fortsatt rulla på i det stora hela, men vissa utmaningar har givetvis förekommit. Vi har märkt av ett visst stopp på avrop inom våra byggserviceavdelningar, och vi har fått tänka om kring, till exempel, besiktningar och hantering av reklamationer i inflyttade lägenheter.

Året började med två stora branschförändringar, de gamla ID06-korten slutade gälla i januari och byttes ut mot nya kort som är både säkrare och försvårar för de aktörer i branschen som vill agera kriminellt. Den andra stora förändringen var att Sveriges Byggindustrier bytte namn och kallas numer kort och gott för Byggföretagen.

Branschens hållbarhetsarbete fortsatte under 2020 och begreppen ”hållbarhet” och ”Agenda 2030 och de 17 globala målen” blev allt tydligare för många aktörer, som nu får allt fler verktyg för att uppnå en social, miljömässig och ekonomisk hållbar värld år 2030. Vi har en lång kvar att gå, men allt fler förstår att man måste hoppa på hållbarhetståget, vilket är fantastiskt! Som en del av hållbarhetsarbetet har branschen under året tagit ordentligt tag i klimatberäkningar för att beräkna hur stor klimatpåverkan olika byggnader har och hur man genom att förändra produktionssätt och materialval kan minska byggnadens utsläpp. Byggmästar’n i Skåne är involverade i initiativet LMF30 (Lokal Färdplan Malmö), och har under året medverkat i deras klimatberäkningsstugor för att vara med i arbetet att kunna optimera processer och hitta lösningar för att reducera klimatbelastningen. I juni genomförde vi vår allra första klimatkalkyl till ett anbud inom offentlig upphandling, där man förutom anbudssumma, skulle utvärderas på koldioxid, i form av ett nyckeltal med antal kilogram koldioxid per kvadratmeter bruttoarea.

Trots en del utmaningar som vi mötte under 2020 har året även inneburit positiva händelser. Under våren ökade vi upp vårt arbete inom projektutveckling av egna fastigheter. Först ut i år var ett projekt i Södra Sandby, där vi bygger moderna kedjehus i form av äganderätter med inflyttning våren 2021. Samtidigt har vi projekterat klart för bostadsrätter i Staffanstorp som nu är ute till försäljning, vilket är vår andra projekt i egen regi under 2020. Vi köpte även mark i Rydebäck, där vi har börjat planera för och projektera fram cirka 250 lägenheter i flerbostadshus, i olika upplåtelseformer. Förhoppningsvis kan produktion påbörjas under hösten 2021. Under sommaren köpte vi även företaget Rehn Bygger AB som numer ingår i vår koncern. Rehn Bygger är ett företag med 65 medarbetare, som bedriver byggserviceverksamhet i nordvästra Skåne, bland annat försäkringsärenden och konsumentuppdrag, men även uppdrag åt näringslivet.

I maj fick vår VD, Carin Stoeckmann, fortsatt förtroende som ordförande för Byggföretagen, vilket vi på företaget är väldigt stolta över! Carins största fokus, både internt och externt, har under året varit, och kommer att vara, att fortsätta digitalisera branschen och jobba vidare med hållbarhetsfrågorna kopplade till Agenda 2030. På tal om digitalisering, så har den fått en ordentlig skjuts under 2020, till följd av Coronapandemin, och våra medarbetare har verkligen fått svart bälte i digitala möten och utbildningar, via TEAMS. Detta var något många var skeptiska till från början, men det har gått riktigt bra och våra medarbetare är idag betydligt tryggare med digitala möten och utbildningar. Även annan form av digitalisering har pågått under året och vi har fortsatt att utbilda oss i programvaror som, bland annat, underlättar samgranskning, kollisonskontroller och kvalitetssäkring för att fortsätta bidra till hållbara byggprocesser och säkra byggarbetsplatser.

I vanlig ordning avslutades en del projekt under 2020, bland annat färdigställde vi Västra Varvsstaden i Malmö, som var en nybyggnation av skola, förskola och idrottshall med skolgård på taket, åt Malmö stad, Nya Ängsdals skola, en nybyggnation av skola i tre plan på 5000 kvadratmeter åt Öresundsvision AB, Haga park ett vård- och omsorgsboende i Förslöv åt Båstadhem AB och Guldgubben, en nybyggnation av hyresrätter i fem plan i stadsdelen Mariastaden, Helsingborg. Under året färdigställde vi även två projekt åt Midroc, nämligen projekten Brf. Solstrålen och Strandhusen som var nybyggnationer av ägande- och bostadsrätter i Borstahusen. Samtidigt pågick en del andra projekt som vi tar med oss in i 2021 så som Kv. Ådan i Lund, en nybyggnation av ett flerbostadshus åt LKF AB, Södra Gränstorp förskola, nybyggnation av förskola åt Acrinova AB, nybyggnationen av en vårdcentral i Bara på 1185 kvadratmeter, Förslövs skola, en nybyggnation av skola F-6 åt Båstad kommun och Miniatyrrosen i Helsingborg, där vi bygger två flerbostadshus år Derome AB. I Landskrona har i fortsatt med två större ombyggnationsprojekt, där det ena är ombyggnationen av Stadshuset i Landskrona som ska vara klart våren 2021, det andra är Omsorgens hus, där vi bygger om lokaler från hotellverksamhet till kontor åt Landskronahem AB.

Under året fyllde vi även på vår orderstock med projekt åt såväl nya kunder som återkommande, bland annat Kv. Silon i Tygelsjö som är en nybyggnation av ett vård- och omsorgsboende samt matvarubutik åt Hemsö, Strandkorgen, en nybyggnation av ett flerbostadshus åt Derome i Borstahusen, Kv. Äpplet i Helsingborg, en nybyggnation av 32 lägenheter i ett flerbostadshus på åtta plan åt Hyléns fastighetsförvaltning, Källängens förskola, nybyggnation av förskola i tre plan åt Malmö stad och Gatuhusen som är ett nybyggnationsprojekt av 19 radhus åt Midroc. Med det vet vi att vi har en fin orderstock med oss in i 2021.

Sammanfattningsvis har det varit ett år ett utmanande år där få saker har gått som planerat, men vi har tagit oss igenom det och nu blickar vi framåt till nästa år som förhoppningsvis är ljusare och lättare för alla! Vi vill passa på att tacka alla medarbetare, kunder och branschkollegor! Vi önskar ett riktigt gott 2021, vi ses och hörs!

SENASTE INLÄGGET

2024-02-15

Vill du arbeta i en bransch där kreativiteten flödar? ...

2024-02-13

Det har blivit dags för semmeldagen ...

2024-02-09

Vill du arbeta i en bransch ...