Tillbaka

Året som har gått

År 2022 börjar gå mot sitt slut och vi ska ringa in det nya året.

Vilket år vi har haft! Vi började januari med att ha en peak i pandemin med hårda restriktioner som sedan fasades ut i februari. Då hade vi en hög sjukfrånvaro och vi brottades med leveransproblem och ökade kostnader. Vi började andas ut lite när vi närmade oss slutet av februari och då kom en ännu värre händelse. Ryssland invaderade Ukraina, och vi hade ett krig i Europa. I ett krig finns inga vinnare, bara väldigt många människor som är hårt drabbade på många olika sätt. Kriget är ännu inte slut, och när det tar slut vet vi inte. Förutom att kriget ger ett enormt mänskligt lidande för Ukrainas folk, påverkar det även oss och hela Europa.

Redan innan krigets start märkte vi av leveransproblem av olika slag och kostnadsökningar och såg tydligt hur inflationen ökade. Den ökade sedan ännu mer efter krigets start då kriget gav marknaden ytterligare negativa effekter. Vi har i företagets historia aldrig varit med om en liknande situation som den vi upplevt i år. Alla möjliga parametrar har helt enkelt varit emot oss när det kommer till leveranser och kostnader, vilket nog genomsyrar hur många företag upplevt det med. Vi har befunnit oss i en slags perfekt storm. Organisationen har kämpat på och försökt lösa produktionen och i vissa fall försökt få material mellanlagrat för att säkerställa leveranserna till oss, och i andra fall hitta alternativa lösningar. Allt för att lösa det till våra kunder. Det har dock kostat oss mycket och vi arbetar nu för att kunna lösa detta ekonomiskt med.

Att vi sedan under hösten skulle behöva oroa oss över elen och att vi kanske kunde drabbas av planerade elavbrott för att spara på el i Skåne, och att elen är väldigt dyr, ja, det är ytterligare en negativ komponent i den perfekta stormen.

Men året har också inneburit många roligare delar med! Vi kunde efter bokslutet 2021 som blev klart i april att vi lade bakom oss vårt bästa ekonomiska resultat någonsin, vilket kändes enormt bra och skönt! Under våren fick vår VD fortsatt förtroende som ordförande i Byggföretagen och hon blev även invald i styrelsen i Byggföretagens motsvarighet på Europanivå.

Efter restriktionerna kunde vi också jobba ikapp våra utbildningsinsatser inom områden vi inte tyckte vi kunde lösa digitalt på ett bra sätt, med nödlägesträningar, asbestgenomgång, ledarskap med mera. Det blev en intensiv insats, men det känns bra att vara ikapp igen. I juni fick vi förnyade ISO-certifikat inom kvalitet, miljö och arbetsmiljö. Under året har vi också växlat upp integreringen med Rehn Bygger och sedan augusti och framåt delar vi nu ett gemensamt KMA-ledningssystem.

Under våren tog styrelsen det modiga beslutet att trots alla osäkerheter på marknaden ändå dra igång försäljningen och produktionen av vårt bostadsprojekt i Rydebäck, 48 ägarlägenheter. Försäljningen har gått bra och markarbetena påbörjades i augusti. Tillträde sker under kvartal 1 2024. Parallellt började vi överlämna vårt bostadsrättsprojekt i Staffanstorp, där inflyttning ägt rum under hösten i flera etapper. Projektet gick i mål på ett bra sätt, trots enorma utmaningar under framför allt våren med att få levererat golv och inredning.

Äntligen kunde vi genomföra vår efterlängtade Byggmästardag, när vi i september samlade alla medarbetare för lite olika utbildningspass under en dag, och just det här året blev också första året för Rehn Bygger att medverka.

Under hösten hade vi förmånen att vara en del av bankernas pilotprojekt för deras nya villkor gällande finansiering av bygginvesteringar, där villkoren är kopplade till att projekten ska ha sunda aktörer på plats som utför tjänsterna. Vi har önskade kontroller på plats och har kvar lite finlir av designen på den digitala bankrapporten.

I januari trädde den nya lagen i kraft som kräver att vi efter slutförda projekt lämnar in klimatdeklarationer till Boverket. Eftersom vi aktivt arbetat med klimatberäkningar hos oss i några år, bland annat i samverkan inom LFM30, var vi redo för detta. Vi fortsätter dock arbetet med att utveckla klimatberäkningarna, till att ta med fler områden och fler faser. Det är ett spännande och viktigt område, som skapar större möjligheter till att hitta hävarmar i klimatpåverkan ihop med kunderna på ett tydligt sätt.

Under året tog vi också en tydlig riktning i hur vår fordonspark ska utvecklas framåt till en fossilbränslefri fordonspark för bilar och lätta lastbilar. Vi har dock fått vänta ganska länge på våra leveranser, men den som väntar på något gott… Vi blev dock negativt överraskade över regeringens beslut kring fordonen i november.

På Lucia fick vi det glädjande beskedet om att Cementa får sitt fyraåriga tillstånd att bryta kalk i Slite.

Just nu har vi slutfört vår Affärsplan inklusive Utvecklingsprogram och budget för 2023. Vi vet att marknaden sannolikt kommer att vara väldigt tuff 2023 och det är vi förberedda på. Trots det kommer vi ändå att lägga fortsatt fokus på kompetensutveckling, arbetsmiljö, ökad digitalisering, inköpsprocessen och sunda UE-kedjor, samt vår klimatpåverkan.

Avslutningsvis vill vi tacka våra medarbetare, kunder, konsulter, leverantörer och underentreprenörer för insatserna under 2022. Gott nytt 2023, då ses vi igen!  

SENASTE INLÄGGET

2024-02-15

Vill du arbeta i en bransch där kreativiteten flödar? ...

2024-02-13

Det har blivit dags för semmeldagen ...

2024-02-09

Vill du arbeta i en bransch ...