Tillbaka

Den här veckan var det äntligen dags för Byggmästar’n i Skånes årliga arbetsmiljövecka!

På Byggmästar’n i Skåne tycker vi att det är oerhört viktigt att vi har så pass säkra byggarbetsplatser som möjligt. Därför har vi sedan hösten 2014 en så kallad arbetsmiljövecka i oktober för att prata arbetsmiljö och säkerhet på våra byggarbetsplatser. Temat för arbetsmiljöveckan skiftar från ett år till ett annat. Under åren har vi, till exempel, haft fokus på fallskydd, olyckor och tillbud, nödlägesberedskap och arbetsberedningar. Oavsett tema så är syftet med arbetsmiljöveckan att alla i företaget ska stanna upp och köra ett arbetsmiljöpass inom mindre grupper, för att reflektera kring säkerheten på byggarbetsplatsen. Dessutom kommer VD, avdelningschefer och projektchefer ut till några byggarbetsplatser för att utföra några fallskydds- och skyddsronder, som lite extra ögon och stöd, till dem som annars utför ronderna. Dessutom passar vi även på att se över våra uppgifter på nära anhöriga samt gör eventuella revideringar av uppgifterna i de fall det behövs.

Årets tema för arbetsmiljöveckan var kursen Safe Construction Training. Stora och små aktörer inom byggbranschen har tillsammans med Byggföretagen tagit fram Safe Construction Training, som är en gemensam, digital och interaktiv säkerhetsutbildning för samtliga som verkar i byggbranschen. Syftet med kursen är att skapa och tillämpa en gemensam plattform och syn på säkerhetsfrågor och ta fram en lägsta acceptabel kunskapsnivå för att få vara verksam på byggarbetsplatser. Kursen är uppbyggd i tre delar, där man bland annat går igenom de vanligaste reglerna inom säkerhet och hälsa, samtidigt som man lyfter förståelsen kring de vanligaste riskerna inom bygg- och anläggningssektorn och hur de ska förebyggas. Kursen tar även upp hur den egna personens attityder och beteenden kan påverka säkerheten för både den egna individen såväl som för hela arbetsgruppen i sig. Kursen anses som genomförd och godkänd när man har besvarat samtliga frågor rätt i tentadelen som består av teoretiska frågor samt egna ställningstaganden.

Under passet gick vi igenom utbildningen tillsammans, för att sedan göra tentan från egen enhet, individuellt. Så fort man har gått kursen, och fått ett godkänt testresultat, registreras och verifieras det i ID06-kompetensdatabas.

Safe Construction Training är en kostnadsfri och digital kurs, som idag finns på tio olika språk. Under våren 2020 tog arbetsgivarorganisationen Byggföretagen beslut om att denna utbildning ska vara ett medlemskrav, på så sätt att medlemsföretagens medarbetare ska gå den, men också att de aktörer som i övrigt vistas på byggarbetsplatser som arbetsmiljösamordnas av ett medlemsföretag i Byggföretagen, också måste ha gått denna utbildning. Kravet träder i kraft 1 juli 2021. Byggmästar´n i Skåne förbereder genom att först se till att utbilda all egen personal, för att som nästa steg informera och uppmuntra alla konsulter och underentreprenörer att genomföra utbildningen. Parallellt har vi kommunicerat med vår IT-leverantör att skapa en integration till ID06 Kompetensdatabas, för att både fånga upp de egna medarbetarnas intyg, men också alla våra underentreprenörers och konsulters medarbetares intyg. Redan nu har vi förberett våra inköpskrav.

SENASTE INLÄGGET

2024-02-29

För att kunna agera handläggare ...

2024-02-23

Det blir allt mer populärt att integrera ...

2024-02-15

Vill du arbeta i en bransch där kreativiteten flödar? ...