Tillbaka

Årets första Kalkyl- och inköpsforum!

Ett gäng träffas på kalkyl- och inköpsforum minst fem gånger per år och idag var det dags för årets första möte! Under mötet träffas tjänstepersoner, från alla verksamhetsgrenar och kontor, som har hand om kalkyler och anbud, projektering samt inköp, och utbyter erfarenheter med varandra och hjälps åt att utveckla våra processer med tillhörande rutiner. Det är ett nyttigt möte så att vi kan stämma av vad som sker just nu och fånga upp viktiga frågor för deltagarna att känna till. Värt att nämna är att ungefär 80 procent av vår omsättning köper vi in, som tjänster, material och omkostnader, vilket verkligen visar på att inköpsprocessen är en central del i verksamheten och på hur viktigt det är att ha goda kalkyl- och inköpsrutiner- och processer. Detta har visat sig vara särskilt viktigt nu när vi under det senaste året där vi har stött på flera tuffa utmaningar i form av bland annat höjda priser, brist på material, leveranssvårigheter och en osäker marknad.

Byggbranschen utvecklas ständigt, likaså kraven som ställs. Det är därför viktigt att vi har sådana här möten för att hålla oss uppdaterade och att vi arbetar för att ständigt förbättra kalkyl- och inköpsprocesserna. Det är också bra att vi har dessa möten eftersom vi befinner oss på olika platser, Helsingborg, Landskrona och Arlöv, och kan då gå igenom vad som sker inom varje geografi, berättar Jolanta Simanaitiene, avdelningschef på Malmö Entreprenad. 

Vi har en stående agenda som vi under mötenas gång tar oss igenom, men där innehållet under respektive punkt kan variera utifrån behov och nuläge. Vi för sedan anteckningar som vi kan återkomma till om det behövs. Punkter vi har med berör till exempel sunda UE-kedjor, klimat-/miljöarbete, IT och Inköp. Vi varierar mötena och träffas ibland fysiskt och ibland digitalt, men alltid att vi erbjuder personer att medverka digitalt alldeles oavsett. Idag var det dags att träffa gänget på ett digitalt möte!

Under dagens forum diskuterade vi hur vi kan utveckla våra inköpsmallar gällande konsultuppdrag, hur vi ska hantera och bevaka våra UE-kedjor, samt IT-stöd till projekteringen för att utöka våra arbetssätt inom BIM-miljön. Vi gick också igenom prisjusteringarna inom respektive projekt som drabbats av kostnadsökningar samt strategier framåt i vårt anbudsarbete.

Dagens forum bjöd på många bra diskussioner och samtal. Vi ses vid nästa möte!

SENASTE INLÄGGET

2024-02-15

Vill du arbeta i en bransch där kreativiteten flödar? ...

2024-02-13

Det har blivit dags för semmeldagen ...

2024-02-09

Vill du arbeta i en bransch ...