Tillbaka

Årets första utvecklingsmöte – ett digitalt sådant!

För att driva utvecklingen framåt har vi på Byggmästar’n i Skåne sedan länge fyra utvecklingsmöten per år där syftet är att lyfta hur vi gör på företaget och hur vi ska jobba för att bli bättre.  Utvecklingsmötena hålls av vår Utvecklingsgrupp. Gruppen består av VD, avdelningschefer, projektchefer, personalchefer, KMA-chefer, samt samordningsansvariga för våra forum för kalkyl/inköp, produktion/teknik samt IT. Detta för att gruppen sedan på ett effektiv och direkt sätt kan kommunicera med hela organisationen. För dem som känner sig bekväma med ISO-uttryck pratar man i standarderna om ”ledningen och ledningens genomgång”. Vi har dock valt att betrakta ledningen som en bredare grupp, med ansvariga för olika verksamheter inom företaget, just för att få en direktkontakt ut i alla projekt.

På Utvecklingsmötena har vi alltid ett antal fasta punkter som vi går igenom, bland annat IT och digitalisering, kundtillfredsställelse, feedback från kunder, lagar och krav samt andra verksamhets- och branschförändringar, olyckor/tillbud, förbättringsförslag, resurser, inköp med mera.

Just det här mötet valde vi att hålla digitalt, med anledning av Coronaviruset och vår uppgift att vara med och se till att viruset sprids i en så dämpad takt som möjligt. Ofta tidigare, har mötena i första hand varit fysiska. Det gick dock alldeles utmärkt bra att hålla mötet digitalt, med hjälp av TEAMS.

På dagens möte pratade vi såklart om Coronaviruset och dess effekter på kort och lång sikt. Vi pratade även om hur vi förbereder för att eventuellt medverka i ett pilotprojekt kring klimatberäkningar. Vi summerade även resultaten från 2019 och samtalade en del kring leveranssäkerhet och besiktningsprocesser. Som Ni förstår är bredden på ämnen stor!

Utvecklingsgruppen och dess möten ger företaget goda förutsättningar att fånga upp vad som händer och sker internt, men också externt, för att ständigt och alltid kunna jobba på med förbättringar och med utveckling. Vi började med Utvecklingsmötena 1997 och har alltså haft dem i drygt 20 år, dock med andra benämningar och ett något snävare innehåll än idag.

SENASTE INLÄGGET

2024-04-19

För att säkerställa en kontinuerlig utveckling ...

2024-04-10

Både Byggmästar´n i Skåne och Rehn Bygger ...

2024-04-05

Bokslutet för 2023 är signerat och klart ...