Tillbaka

Vår externa KMA-revision, utförd av Qvalify, är nu genomförd! 

Den 25–27 maj genomförde vi årets externa revision för vårt integrerade KMA-ledningssystem (kvalitet, miljö, arbetsmiljö, personal, affärsetik), certifierat inom ISO 9001, 14001 och 45001. Under tre dagar (fem mandagar) kom två revisorer från Qvalify och granskade oss på alla våra geografiska enheter i Malmö, Landskrona och Helsingborg, och olika typer av byggprojekt och verksamhet. Granskningen har skett utifrån de tre ISO-standarderna för att vi ska kunna fortsätta vara ISO-certifierade, i en så kallad uppföljande revision. Nästa år ska vi istället genomföra den lite större förnyelserevisionen.

Revisionen gick mycket bra och stor hänsyn togs till Corona. Vi fick återigen mycket beröm för vårt ledningssystem, men också för hur vi operativt faktiskt jobbar i det. De tycker att vi är väldigt duktiga på miljö och att vi aktivt medverkar i klimatarbetet och så vidare, samt att vi har ett stort fokus på arbetsmiljö och en god kultur för en sådan. De tycker vi har god ordning och reda, och att vi arbetat väldigt aktivt med vår kompetensstyrning, så att alla medarbetare får de utbildningsinsatser de behöver, enligt en tydlig styrning. De lyfter också vår digitaliseringsutveckling och hur vi aktivt jobbar i våra projekt med det.

Ett företag som går in i ett nöjt läge slutar att utvecklas, och därför är det bra att alltid vara redo för nästa steg i utvecklingen och ta emot såväl intern som extern input för den utvecklingen. Vårt ledningssystem bidrar verkligen till detta, dels i fokuset på ständig utveckling, dels i fokus på omvärldsbevakning för att snappa upp vad som händer och sker utanför organisationen. Vi följer hela tiden med i vad som händer och sker inom kvalitet, miljö och arbetsmiljö, men också utifrån det stora hållbarhetsperspektivet och digitaliseringen. Ledningssystemet fungerar som en stabil grund att bygga vidare på, och hela tiden få med kraven som ställs. Världen har verkligen förändrats sedan vi certifierade oss 2004, och idag lever vi med betydligt fler krav och utmaningar som behöver tacklas, men vi upplever ändå att vi klarat den resan bra, mycket tack vare ledningssystemet. I samband med revisionerna får vi också en hel del input från revisorerna, med förbättringsförslag vi kan jobba vidare med om vi vill.

– Jag är helt övertygad om att vårt ISO-certifierade ledningssystem har varit en stor anledning till vår utveckling över tid och jag är glad att vi tog beslutet om certifieringen 2004. Vi har funnit en systematik som hjälper oss fram på ett effektivt sätt, med lagar och andra krav i beaktande, inklusive befintliga och kommande krav, bland annat från kunderna. Ledningssystemet hjälper oss att ständigt ta små, små steg framåt, istället för att man på ett mer ryckigt sätt tar olika utvecklingssteg, summerar Carin Stoeckmann, VD

Med på vår revision var Susanne Gustavsson från Rehn Bygger AB, som just nu håller på att bygga upp ett liknande ledningssystem, anpassat till deras verksamhet, men ändå så likt vårt system som möjligt. Hon är KMA-ansvarig för dem och det är nyttigt för henne att medverka på vår revision.

– Jag har erfarenhet från andra företags revisioner och det kändes kul att få vara med på en sådan igen. VI håller som bäst på att bygga upp processerna i vårt ledningssystem och att få delta på den här revisionen hjälper mig att snabbare komma in i Byggmästar´n i Skånes upplägg, säger Susanne Gustavsson.

 

SENASTE INLÄGGET

2024-02-29

För att kunna agera handläggare ...

2024-02-23

Det blir allt mer populärt att integrera ...

2024-02-15

Vill du arbeta i en bransch där kreativiteten flödar? ...