Tillbaka

Dags för vår externa KMA-revision med Qvalify

Den 13 –15 juni samt den 29 juni genomfördes vår externa KMA-revision för att säkra upp fortsatt ISO-certifiering inom 9001 (kvalitet), 14001 (miljö) och 45001 (arbetsmiljö) i en så kallad förnyelserevision. Revisionen, som utfördes av Qvalify, krävde sju mandagar och de tre revisorerna besökte våra kontor och våra byggarbetsplatser och plöjde igenom en granskning av alla våra processer i vår KMA-handbok för att säkerställa att vi lever som vi lär, nämligen i enlighet med vår KMA-handbok, med våra processer, rutiner och dokumenthantering, gällande vår entreprenad- och byggserviceverksamhet.

Det är alltid nervöst att bli granskad av en extern part, även om de som deltar slappnar av ett tag in i revisionen. Våra medarbetare skötte sig utmärkt och svarade engagerat på alla frågor som dök upp under revisionen.

Revisorerna ställer alltid nyttiga och bra frågor och vi får mycket feedback på sättet i arbetar på i form av förbättringsförslag. Även under detta års revision fick vi mycket beröm för vårt sätt att arbete, vår kompetens, vårt engagemang och omvärldsbevakning. Under revisionen fick vi även fem mindre avvikelser att hantera och dem har vi för avsikt att släcka direkt. Avvikelserna var verkligen på detaljnivå, med till exempel ögonspol med utgånget datum eller en brandsläckare som fanns men kanske lite långt ifrån hantverkarna för stunden på det bygget. De är dock ändå nyttiga att få del av och vi kan med hjälp av dem förstärka våra rutiner ytterligare, i dessa två exempel genom att ytterligare förtydliga vår checklista till skydds- och miljöronden.

Stort tack till alla duktiga och engagerade medarbetare som medverkade under revisionen. Vi vet att Ni var lite nervösa, men Ni skötte Er utmärkt! 

SENASTE INLÄGGET

2024-04-10

Både Byggmästar´n i Skåne och Rehn Bygger ...

2024-04-05

Bokslutet för 2023 är signerat och klart ...

2024-03-27

Staben, koncernens overhead eller administration ...