Tillbaka

Byggmästar´n i Skåne är sedan 2004 ISO-certifierade, och har ett certifierat integrerat KMA-ledningssystem, där vi integrerar kvalitet, miljö, arbetsmiljö, personal samt affärsetik. Idag skulle nog många kanske kalla det för ett ”hållbarhetsledningssystem”. ISO 9001, ISO 14001 samt ISO 45001.

Det här året fick vi en lite annorlunda granskning från våra revisorer på Qvalify. I våras genomfördes revisionen digitalt, tre mandagar, och igår fullföljde vi revisionen med tre mandagars besök på byggarbetsplatser (sex st) och kontorsbesök (tre st). Revisionen gick mycket bra och vi är fortsatt godkända.

Det är alltid väldigt roligt, om än lite nervöst, att bli granskade. Lever vi som vi lär, och håller ledningssystemet måttet mot ISO-standarderna?

Qvalify gav oss mycket beröm, och det är alltid kul att få det. Vi har engagerade och duktiga medarbetare. Vi anses ha kommit ganska långt i vår digitalisering inom en rad områden, även om vi själva vill ha kommit längre (särskilt inom BIM). Vårt arbetsmiljöengagemang är stort, likaså vår vilja att utvecklas inom klimatområdet.  De tycker att vi har ordning och reda, en bra mötesstruktur med olika forum som knyter ihop företaget bra och att vi ständigt jobbar med förbättringar. Vårt engagemang kring sund konkurrens och sunda UE-kedjor och i hur detta arbete kan automatiseras, tycker de är jättebra!

Vi fick med oss fyra pyttesmå avvikelser, som idag har åtgärdats.

Att vara certifierad för sitt ledningssystem anser vi vara väldigt bra. Utan denna certifiering är vi rätt säkra på att vi inte hade varit där vi är idag, då vi har en inbyggd systematik för utveckling, som hela tiden bär oss framåt på ett klokt och effektivt sätt.

Det går såklart att ha ett ledningssystem utan extern granskning, men det är lätt att man då tar genvägar och skippar vissa moment. Så förutom att vi själva utvecklar oss, får vi bra input och reflektioner från våra externa revisorer som hjälper oss framåt i vårt arbete. Det är ju alltid lätt att bli hemmablind.

Nästa revision sker under våren 2021, och är en så kallad ”förnyelserevision”, som genomförs vart tredje år.

SENASTE INLÄGGET

2024-02-15

Vill du arbeta i en bransch där kreativiteten flödar? ...

2024-02-13

Det har blivit dags för semmeldagen ...

2024-02-09

Vill du arbeta i en bransch ...